mensenrechten

mensenrechten

Amnesty International voert actie voor een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van alle mensen, waar ook ter wereld.

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status.

Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.


"Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: we onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting."


Zet je in voor amnesty en help mensen in nood
hier niet op duwen