Afbeelding

Door de globalisering van de economie werden vooral grote internationale bedrijven machtiger en invloedrijker. Die evolutie heeft een enorme impact op de rechten van individuen en gemeenschappen. Die impact kan ook negatief zijn: bedrijven ondermijnen of schenden vaak mensenrechten. Vooral vrouwen, kinderen en inheemse bevolking zijn erg kwetsbaar voor misbruiken.

Bedrijven schenden mensenrechten

Bedrijfsactiviteiten kunnen diepe sporen nalaten en ontwrichtend zijn voor werknemers en lokale gemeenschappen. Veel bedrijven schenden het recht op veilige werkomstandigheden, een leefbaar loon en de bescherming van de gezondheid van werknemers. Ook kinderarbeid komt nog altijd voor. Industrie is soms enorm vervuilend en soms worden hele dorpen onder dwang ontruimd terwijl de bewoners aan hun lot overgelaten worden.

Slachtoffers staan vaak machteloos tegen die schendingen. Ze krijgen geen informatie over de gevolgen van de productie en worden niet betrokken bij de planning en het beleid van het bedrijf. Vaak komen staten hun verplichtingen niet na om de slachtoffers te beschermen. Corruptie zorgt dat staten eerder de bedrijven beschermen dan de burgers. Daardoor hebben landen met de meeste grondstoffen meestal de armste bevolking.

Amnesty International wil dat bedrijven en staten hun verantwoordelijkheid opnemen

Het kan anders. Amnesty International wil dat bedrijven én staten hun verantwoordelijkheid opnemen, zodat de industrie de mensenrechten beschermt en mensen uit de armoede helpt. De straffeloosheid voor misdrijven van bedrijven moet stoppen. We moeten bedrijven aansprakelijk kunnen houden voor hun activiteiten.

Slachtoffers van de negatieve gevolgen van de industrie moeten toegang krijgen tot informatie over de activiteiten van bedrijven. Zij moeten mee kunnen beslissen over kwesties die hen rechtstreeks aanbelangen.

Ten slotte moet het voor slachtoffers mogelijk zijn om wantoestanden aan te klagen en gerechtigheid te krijgen, desnoods via een rechter.