Afbeelding
Foto van Julita via Pixabay

Als je ouder wordt, komen je mensenrechten meer onder druk te staan. Ouderen worden nog te vaak gezien als ontvangers van liefdadigheid in plaats van als mensen met rechten die hun eigen keuzes kunnen maken. Ze krijgen ook te maken met ageism: vernederende stereotypes, vooroordelen en discriminatie op basis van hun leeftijd. Daar tegen optreden is niet simpel, want de mensenrechten van ouderen zijn nog te weinig beschermd.

Corona maakte dat probleem heel zichtbaar. Onderzoek van Amnesty International toont hoe de Belgische overheden verschillende mensenrechten schonden in woonzorgcentra: onder andere het recht op leven, het recht op gezondheid en het verbod op discriminatie. Ook ouderen hebben recht op zelfstandigheid, op vrijheid van beweging, op bescherming tegen vernederende behandeling.

Wereldwijd zijn ouderen dikwijls de ongehoorde en ongeziene slachtoffers in crisis- en conflictsituaties. Zoals in Nagorno-Karabach, waar vooral ouderen het slachtoffer zijn van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. In Myanmar en Bangladesh kregen ouderen in vluchtelingenkampen dan weer onvoldoende humanitaire hulp.

Ook de inval van Rusland in Oekraïne treft ouderen onevenredig zwaar. Zij kunnen vaak niet vluchten en wonen in gevaarlijke omstandigheden in beschadigde woningen. Als ze wél vluchten, komen ze dikwijls terecht in overbelaste zorgvoorzieningen, met te weinig medewerkers om de nodige zorg te bieden.

AMNESTY INTERNATIONAL PLEIT VOOR BETERE BESCHERMING

Amnesty International onderzoekt de mensenrechten van ouderen in binnen- en buitenland. We roepen overheden op om de mensenrechten van ouderen beter te beschermen, en we komen op voor een internationaal ouderenrechtenverdrag. Dat kan de mensenrechten van alle ouderen beter beschermen en ageism tegengaan.