Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Afbeelding
stockphoto-11

Universele verklaring van de rechten van de mens

Voor Amnesty International is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een zeer belangrijk instrument. 
Amnesty zet zich in voor de verwezenlijking van alle rechten die in de Universele Verklaring worden genoemd en voor rechten die in latere internationale mensenrechtenverdragen zijn opgenomen.

Lees meer over de UVRM

Afbeelding
De start in 1961 van een wereldwijde beweging voor de mensenrechten
De start in 1961 van een wereldwijde beweging voor de mensenrechten

Hoe het begon

We zijn het jaar 1961. Peter Benenson, een Britse advocaat, leest in de krant over de veroordeling van twee studenten in Portugal. Ze hadden een toost uitgebracht op de vrijheid en kregen daarvoor zeven jaar gevangenisstraf. Benenson is verontwaardigd. Hij schrijft een vlammend artikel dat op 28 mei 1961 in ‘The Observer’ verschijnt.

Lees meer over onze geschiedenis