Icoon
mensen icoon

Onpartijdig & onafhankelijk

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. We zijn niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, economisch belang of religie. We worden gefinancierd door leden en mensen zoals jij. Daardoor kunnen we onpartijdig te werk gaan. Bij het werven van fondsen leeft Amnesty richtlijnen na om haar onafhankelijkheid van eender welke groepering te verzekeren.

Icoon
Icoon

Betrouwbaar

Amnesty onderneemt pas actie na grondig onderzoek. Medewerkers in het hoofdkantoor in Londen en in de regionale kantoren analyseren informatie over mensenrechtenschendingen wereldwijd. We sturen onderzoeksteams uit om de mensenrechtensituatie ter plekke te bestuderen. Ze praten met slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten, overheden en andere getuigen. Geen enkele regering, instelling of groepering kan zich aan ons onderzoek onttrekken.

Icoon
Beschermde mensen icoon

Diversiteit & inclusie

Het is onze missie om te bouwen aan een brede, moedige en impactvolle beweging, waarin een veelheid aan stemmen weerklinkt. We streven ernaar dat iedereen binnen onze organisatie en de brede mensenrechtenbeweging zich gezien, gehoord, gewaardeerd en betrokken voelt. Amnesty gelooft dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar ook dat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom werken we barrières weg die gelijke kansen in de weg staan door (pro)actief in te spelen op ieders noden.

laat van je horen

Heb je een vraag? Wil je een voorstel of opmerking delen? Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar wat je te vertellen hebt.