ARTIKEL 1

Alle mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren.

ARTIKEL 2

De mensenrechten gelden voor wie je ook bent, waar je ook bent.

ARTIKEL 3

Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

ARTIKEL 4

Slavernij is verboden.

ARTIKEL 5

Je mag niemand folteren.

ARTIKEL 6

Je hebt recht op erkenning door de wet.

ARTIKEL 7

De wet is voor iedereen gelijk.

ARTIKEL 8

Je hebt recht op rechtsbescherming.

ARTIKEL 9

Niemand mag jou zomaar opsluiten of het land uit zetten.

ARTIKEL 10

Een rechtszaak moet eerlijk, openbaar en onafhankelijk verlopen.

ARTIKEL 11

Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

ARTIKEL 12

Je hebt recht op privacy en bescherming van je goede naam.

ARTIKEL 13

Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.

ARTIKEL 14

Je hebt het recht om naar een ander land te gaan en dat land te vragen om jou te beschermen.

ARTIKEL 15

Je hebt recht op een eigen nationaliteit.

ARTIKEL 16

Je hebt het recht om te trouwen met wie je wil en een gezin te stichten.

ARTIKEL 17

Je hebt recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

ARTIKEL 18

Je mag je eigen godsdienst en overtuiging kiezen.

ARTIKEL 19

Je hebt recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

ARTIKEL 20

Je hebt het recht om bijeen te komen.

ARTIKEL 21

Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land.

ARTIKEL 22

Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te ontwikkelen.

ARTIKEL 23

Je hebt recht op werk naar keuze en een eerlijk loon.

ARTIKEL 24

Je hebt recht op vrije tijd en vakantie.

ARTIKEL 25

Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.

ARTIKEL 26

Je hebt recht op onderwijs.

ARTIKEL 27

Je hebt het recht om te genieten van kunst en wetenschap.

ARTIKEL 28

De overheid moet ervoor zorgen dat al deze rechten worden beschermd.

ARTIKEL 29

Íédereen (en ook de wet) moeten mensenrechten beschermen.

ARTIKEL 30

Niets of niemand mag één of meerdere van deze mensenrechten vernietigen.