Afbeelding

Amnesty International wil mensen bewustmaken van hun eigen seksuele en reproductieve rechten en schendingen ervan stoppen.

JOUW LICHAAM, JOUW RECHTEN

Zelf kunnen beslissen op wie je verliefd wordt, of je trouwt of niet, of en wanneer je aan kinderen begint: het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Het zijn vrije keuzes. Ze gaan over je lichaam, over je leven en dus is het ook aan jou om erover te beslissen. Of zo zou het toch moeten zijn. Dat ligt soms anders. Overheden, ouders of religieuze leiders beslissen al te vaak wat voor jou het beste is.

Onder het motto My Body My Rights voeren we wereldwijd actie zodat iedereen van wie seksuele en reproductieve rechten geschonden worden een stem krijgt. Zodat iedereen weet wat die rechten juist inhouden zodat je ze ook kunt opeisen. Zodat overheden wereldwijd eindelijk in actie komen om die rechten te beschermen. Want seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten.

WAT ZIJN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE RECHTEN?

Je hebt deze rechten:

  • Het recht om te beslissen over je eigen gezondheid
  • Het recht om informatie te vragen en te krijgen over gezondheidsdiensten
  • Het recht om te beslissen of en wanneer je kinderen wilt
  • Het recht om te beslissen of en met wie je wilt trouwen
  • Het recht op toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg
  • Het recht om geen seksueel geweld te ondergaan.
Afbeelding

MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEGEN LGBTI+ MENSEN

Wereldwijd worden mensen die niet hetero en monogaam zijn het slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Die schendingen lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en foltering. In verschillende landen is homoseksualiteit, overspel of polyamorie verboden door de wet. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op.

Amnesty beschouwt mensen die louter vanwege hun seksuele oriëntatie vastzitten als gewetensgevangenen. Het Amnesty-rapport Crimes of Hate, Conspiracy of Silence zegt over seksuele oriëntatie:

'Seksuele oriëntatie heeft betrekking op de fundamentele aspecten van de menselijke identiteit. Zoals de openingswoorden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevestigen, zijn mensenrechten gebaseerd op het concept van respect voor de inherente waardigheid en waarde van een persoon. Wetten en praktijken met als doel individuen te dwingen hun seksuele oriëntatie te veranderen of te ontkennen, of hen te straffen om het nalaten hiervan, zijn een aanval op een diepgeworteld aspect van de menselijke persoonlijkheid. Zij veroorzaken enorm psychologisch en fysiek geweld omdat zij sommige mensen dwingen afstand te doen van een ervaringsgebied welke, voor velen, het grootste potentieel biedt voor persoonlijke vervulling.

Omdat het betrekking heeft op de meest innerlijke zaken van het hart, de diepste verlangens van de geest en de meest intieme uitingen van het lichaam, gaat seksuele oriëntatie over de kern van iemands recht op fysieke en mentale integriteit. Dat recht moet de vrijheid omvatten om je seksuele oriëntatie te bepalen en te uiten en dat te kunnen doen op basis van gelijkheid – vrij van angst en discriminatie.'