Afbeelding
© LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images

Elke dag zijn er overal ter wereld mensen die een van de moeilijkste beslissingen in hun leven nemen: ze verlaten hun thuis op zoek naar veiligheid of een beter leven. Daar zijn mensen bij die vluchten voor gewapende conflicten, hevige weers- en andere moeilijke omstandigheden. Sommigen voelen zich onveilig omdat ze een doelwit zijn van hun overheid, door wie ze zijn, wie ze liefhebben of waar ze in geloven.

Mensen op de vlucht lopen een groot risico op schendingen van hun mensenrechten. Als landen ze niet toelaten om internationale bescherming te vragen, riskeren ze in een situatie te komen die gevaarlijk is voor hun veiligheid en hun leven.

Als overheden er niet in slagen om mensen te beschermen, schiet Amnesty International in actie. We voeren campagne, lobbyen bij politici en media, met als doel: een leven in waardigheid, veiligheid en vrijheid voor iedereen, ongeacht het verblijfsstatuut.

Want iedereen heeft het recht om in veiligheid te leven. Iedereen heeft het recht om internationale bescherming te vragen.

Wat er gebeurt als je elkaar 4 minuten in de ogen kijkt: 15 mensen op de vlucht en 15 mensen uit Europa tonen het ons.