Afbeelding

Discriminatie raakt de kern van het mens-zijn. Discrimineren is je rechten schaden louter om wie je bent of wat je gelooft. Discriminatie is schadelijk en houdt ongelijkheid in stand.

We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden, ongeacht ras, etniciteit, nationaliteit, sociale klasse of kaste, godsdienst, opvattingen, geslacht, gender, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook.

Toch horen we al te vaak hartverscheurende verhalen van mensen die het slachtoffer zijn van wreedheid, alleen maar omdat ze tot een ‘andere’ groep behoren. In veel landen worden mensen onderdrukt, belanden ze in de gevangenis, worden ze gefolterd of gedood om wie ze zijn.

Discriminatie is als je je mensenrechten of andere wettelijke rechten niet kunt uitoefenen zoals iedereen door een ongerechtvaardigd onderscheid in beleid, wetgeving of behandeling. Het werk van Amnesty International is geworteld in het principe van non-discriminatie.