Afbeelding
China: Europese staten moeten betrokkenheid van de bezoekende gouverneur van Xinjiang bij misdaden tegen de mensheid onderzoeken
Actueel

China: Europese staten moeten betrokkenheid van de bezoekende gouverneur van Xinjiang bij misdaden tegen de mensheid onderzoeken

13 februari 2023

De gouverneur van de Chinese Oeigoerse autonome regio Xinjiang (Xinjiang), Erkin Tuniyaz, zou de komende dagen tijdens een bezoek ambtenaren van de Britse regering, de Europese Unie (EU) en EU-lidstaten ontmoeten. Alkan Akad, China-onderzoeker van Amnesty International, reageert:

“Als gouverneur van Xinjiang speelt Erkin Tuniyaz een leidende rol en is hij goed op de hoogte van de massale en systematische mishandelingen van de Chinese regering tegen Oeigoeren, Kazakken en andere moslimgemeenschappen in de regio. Het gaat onder meer om folteringen, vervolging en massale opsluiting, die volgens de Verenigde Naties, Amnesty International en anderen mogelijk misdaden tegen de mensheid vormen.”

“Een bezoek aan Europa, waar hij functionarissen van de Britse regering, de EU en EU-lidstaten zou ontmoeten, zal ongetwijfeld voor propagandadoeleinden worden gebruikt door de autoriteiten in Peking. China heeft herhaaldelijk geprobeerd de aanhoudende ernstige internationale misdrijven en andere mensenrechtenschendingen die zij in Xinjiang hebben begaan, te verbergen of te verdoezelen.”

“Er zijn belangrijke vragen over het doel van het bezoek. Als Europese overheden ervoor kiezen hem te ontmoeten, mogen zij zich niet medeplichtig maken aan schaamteloze Chinese propaganda.”

“Zij moeten openlijk de Chinese autoriteiten ter verantwoording roepen voor de misdaden tegen de mensheid die in Xinjiang worden begaan. Het ontmantelen van het wrede systeem van discriminatie en vervolging van etnische minderheden moet de voornaamste zorg zijn van elke staat die Erkin Tuniyaz zou ontvangen.”

“De Europese gesprekspartners van Chinese autoriteiten moeten informatie eisen over het welzijn en de verblijfplaats van de vele mensen die worden vastgehouden of spoorloos zijn verdwenen en oproepen tot de vrijlating van iedereen die willekeurig wordt vastgehouden.”

“Als startpunt moeten de gerechtelijke autoriteiten in de Europese landen zelf onderzoeken of Erkin Tuniyaz verantwoordelijk is voor misdrijven volgens het internationaal recht, waaronder foltering, of andere ernstige mensenrechtenschendingen die een vervolging volgens de regels van universele jurisdictie zouden rechtvaardigen.”

Achtergrond

Sinds 2017 is er uitgebreide documentatie over het harde optreden van China tegen Oeigoeren, Kazakken en andere overwegend islamitische etnische minderheden in Xinjiang, uitgevoerd onder het mom van terrorismebestrijding. In 2021 toonde een uitgebreid rapport van Amnesty International aan dat de systematische, door de staat georganiseerde massale opsluiting, foltering en vervolging door de Chinese autoriteiten neerkomt op misdaden tegen de mensheid. In augustus 2022 bracht het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een rapport uit waarin werd vastgesteld dat er in China's Oeigoerse autonome regio Xinjiang mogelijk misdaden tegen de mensheid zijn begaan.

De campagne Free Xinjiang Detainees van Amnesty International heeft tot nu toe een profiel opgemaakt van 126 personen die behoren tot wellicht een miljoen of meer mensen die willekeurig worden vastgehouden in interneringskampen en gevangenissen in Xinjiang.

Lees ook

Meer nieuws