Afbeelding
Amnesty International roept op tot aanname van nieuw verdrag over samenwerking bij vervolging van misdaden onder internationaal recht
Actueel

Amnesty International roept op tot aanname van nieuw verdrag over samenwerking bij vervolging van misdaden onder internationaal recht

13 februari 2024

Op 14 februari vindt in Den Haag de ondertekeningsceremonie plaats van een baanbrekend verdrag over juridische samenwerking tussen staten met betrekking tot misdaden onder internationaal recht, waaronder genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

“De conflicten in de Gazastrook, Oekraïne, Soedan en elders in de wereld onderstrepen de dringende noodzaak om het kader van het internationaal recht te versterken door ontwikkelingen zoals dit verdrag. Het biedt nieuwe instrumenten om recht te doen geschieden en ervoor te zorgen dat mensenrechten beter worden beschermd. Het verdrag zou de breedst mogelijke internationale steun moeten krijgen,” reageert Fisseha Tekle, juridisch- en beleidsadviseur bij Amnesty International.

“In een eerste stap naar de inwerkingtreding van het verdrag zal een groep staten morgen het verdrag ondertekenen, dat slachtoffers van misdaden onder internationaal recht, en in gevallen van foltering en gedwongen verdwijning, meer wegen naar gerechtigheid biedt en hun rechten erkent, waaronder het recht op bescherming en het recht om genoegdoening na te streven en te verkrijgen.”

“Door juridische samenwerking tussen staten te vergemakkelijken, versterkt dit verdrag de nationale rechtssystemen. Het stelt staten beter in staat om hun plicht na te komen om verantwoording af te dwingen van alle individuen die ernstige schendingen van het internationaal recht hebben begaan. Het verdrag helpt ervoor te zorgen dat er minder 'veilige havens' zijn voor mensen die verdacht worden van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen straffeloosheid.”

“Dit verdrag is een kans om een verandering teweeg te brengen in de vervolging van deze misdaden en de mogelijkheid om gerechtigheid, waarheid en genoegdoening te bieden aan slachtoffers. We dringen er bij alle staten op aan om het proces van goedkeuring van het verdrag zonder voorbehoud snel af te ronden, zodat de voordelen ervan snel en volledig kunnen worden verwezenlijkt.”

Achtergrond

Het Verdrag van Ljubljana-Haag inzake internationale samenwerking in het onderzoek en de vervolging van genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven, ook bekend als het verdrag over wederzijdse juridische bijstand of “Mutual Legal Asssistance” (MLA), is vorig jaar door 68 staten goedgekeurd en wordt morgen in Den Haag formeel ondertekend.

Het verdrag vult een leemte in het internationale rechtskader door duidelijkheid te scheppen over de plichten van staten om met elkaar samen te werken in zaken waarbij misdaden volgens het internationale recht in het geding zijn. Het bevat een aantal baanbrekende bepalingen, zoals een algemene verplichting om verdachten uit te leveren of te vervolgen, alsmede over het afdwingen van beslissingen tussen staten over herstelbetalingen aan slachtoffers en het vastleggen van de rechten van slachtoffers binnen transnationale strafrechtelijke procedures. Morgen zullen naar verwachting ook Argentinië, Noorwegen en Zwitserland het verdrag ondertekenen.

Lees ook

Meer nieuws