Afbeelding
© Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images
Actueel

Geweld Israëlische kolonisten onderstreept noodzaak ontmanteling apartheid

22 april 2024

Het geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft in de afgelopen dagen een ongekende piek bereikt. Hiermee wordt eens te meer onderstreept hoe dringend de illegale nederzettingen ontmanteld moeten worden. Er moet een einde komen aan Israëls bezetting van de bezette Palestijnse gebieden en aan het al lang bestaande apartheidssysteem.

Tussen 12 en 16 april voerden honderden Israëlische kolonisten een dodelijke aanval uit met gewelddadige invallen in Palestijnse dorpen op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om de dorpen al-Mughayyir, Duma, Deir Dibwan, Beitin en Aqraba. Bij deze aanvallen staken de kolonisten huizen, bomen en voertuigen in brand. Hierbij werden ten minste vier Palestijnen gedood door kolonisten of Israëlische strijdkrachten, onder wie de 17-jarige jongen Omar Hamed bij Ramallah. Bij Nablus-Abdulrahman zijn twee mannen doodgeschoten, Bani Fadel en Mohammed Bani Jami’. Bij het meest recente geweld op 20 april werd een Palestijnse zorgverlener doodgeschoten in het dorp al-Sawiya, ten zuiden van Nablus.

Overduidelijke schendingen internationaal recht

Uit video’s die zijn gecontroleerd door het Crisis Evidence Lab van Amnesty International blijkt dat Israëlische troepen aanwezig waren en niet ingrepen tijdens aanvallen van kolonisten in Deir Dibwan, ten oosten van Ramallah. Getuigen vertelden Amnesty International ook dat leden van het Israëlische leger of deelnamen aan de aanvallen, of toekeken en het geweld niet tegenhielden in Aqrabas ten zuidoosten van Nablus en in Kufr Malik, ten noordoosten van Ramallah.

‘De ongekende piek in het geweld van kolonisten tegen Palestijnen in de afgelopen dagen maakt deel uit van een decennialange door de staat gesteunde campagne om Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, te onteigenen, te verplaatsen en te onderdrukken onder het Israëlische systeem van apartheid’, zegt Heba Morayef van Amnesty International. ‘De Israëlische strijdkrachten hebben een staat van dienst als het gaat om het toelaten van geweld door kolonisten. Het is schandalig dat de Israëlische strijdkrachten opnieuw hebben toegekeken en in sommige gevallen zelfs hebben deelgenomen aan deze brute aanvallen’.

‘Het vestigen van Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden is een overduidelijke schending van het internationaal recht en een oorlogsmisdaad. De vestiging en uitbreiding van deze nederzettingen is onlosmakelijk verbonden met geweld en houdt de apartheid in stand. Het is tijd voor de wereld om dit te erkennen en druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten: zij moeten zich houden aan het internationaal recht door de uitbreiding van nederzettingen onmiddellijk te stoppen en alle bestaande nederzettingen te verwijderen.’

In de afgelopen zes maanden is het geweld door kolonisten dramatisch toegenomen. De meest recente piek in de aanvallen kwam nadat een 14-jarige Israëlische jongen, Binyamin Ahimeir, uit de illegale nederzettingenbuitenpost Mal’achei Hashalom ten noordoosten van Ramallah, op 12 april werd vermist en de volgende dag dood werd gevonden.

Door de staat gesteund kolonistengeweld

Op 13 april zijn incidenten op camera vastgelegd in Deir Dibwan. Deze incidenten zijn door Amnesty International geverifieerd. Ze laten zien hoe Israëlische soldaten toekijken terwijl Israëlische kolonisten Palestijnse eigendommen vernielen. Op camerabeelden van de Israëlische NGO Yesh Din is te zien hoe twee personen een garage binnengaan en een auto in brand steken, terwijl twee Israëlische soldaten toekijken. Soldaten staan ook toe te kijken hoe Israëlische kolonisten een wegversperring opzetten die de hoofdweg naar het dorp blokkeert. Op een andere video is te zien hoe Palestijnse burgers stenen gooien naar de militairen en zijn er geluiden van vermoedelijke geweerschoten te horen.

Bij een ander incident komen Abd Al-Rahman Bani Fadel en Mohammed Bani Jami’ om het leven ten zuiden van Nablus. Volgens de burgemeester Salah Bani Jaber ter plaatse openden kolonisten het vuur op hen.

De Israëlische strijdkrachten verklaarden op social media dat uit een voorlopig onderzoek bleek dat hun strijdkrachten niet verantwoordelijk waren voor het doden van mensen. Geverifieerde videobeelden bevestigen dat het Israëlische leger ter plaatse was tijdens het incident en tonen groepen Palestijnen die wegrennen terwijl het geluid van vermoedelijke geweerschoten te horen is. Burgemeester Salah Bani Jaber vertelde Amnesty International dat hij leden van het Israëlische leger zag toekijken tijdens de aanval.

‘Niet alleen was het leger daar en deed niets. Je moet het zo zien: de kolonisten vallen niet aan onder bescherming van het leger. Nee, het leger staat onder bescherming van de kolonisten.’ Hij voegde eraan toe dat de relatie tussen het Israëlische regeringsleger en de kolonisten ‘complementair’ is: de Israëlische autoriteiten gaan door met systematische praktijken zoals het toe-eigenen van land, het slopen van huizen en het ontzeggen van de toegang tot landbouwgronden.

Een inwoner van een van de andere aangevallen dorpen, Kufr Malik, zei dat hij Israëliërs in legeruniformen zag deelnemen aan de aanvallen op 14 april. Muntaser Al-Maliki vertelde Amnesty International het volgende: ‘Wat er nu gebeurt, is dat alles wat Palestijns is, mensen, bomen, stenen... Alles wordt weggevaagd door kolonisten, gesteund door het leger. Het zijn systematische aanvallen. (..) Onder de aanvallers waren ook kolonisten in legeruniformen. De situatie is ronduit rampzalig. De enige oplossing is het ontmantelen van alle nederzettingen.

Beeldmateriaal door inwoners van Kufr Malik, geverifieerd door Amnesty International, laat zien hoe soldaten een burger die op de grond knielt, schoppen en arresteren. De soldaten worden vergezeld door een man die een Israëlische kolonist lijkt te zijn.

Al bijna 20 gemeenschappen op de vlucht gejaagd

Op 12 april laten beelden op sociale media zien hoe Israëlische kolonisten een huis in het dorp omsingelen en de confrontatie aangaan met Palestijnen die zich op het dak verschuilen. Ook deze beelden zijn door Amnesty International geverifieerd.

Volgens berichten in de media raakten 25 mensen gewond door scherpe munitie en werden huizen en voertuigen in brand gestoken tijdens een andere aanval van kolonisten op al-Mughayyir, vlakbij de illegale buitenpost Mal’achei Hashalom. Eén man, Jihad Afif Sedqui Abu Aliah, werd gedood tijdens de confrontaties.

De aanvallen van kolonisten op Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem waren al systematisch. Sinds de aanval van 7 oktober zijn ze echter alleen maar toegenomen. Volgens B’Tselem heeft het kolonistengeweld sindsdien al bijna 20 gemeenschappen op de vlucht gejaagd.

Veel van de dorpen die de afgelopen dagen werden aangevallen, waaronder al-Mughayyir, Kufr Malik en Khirbet Abu Falah, zijn plaatsen waar ontheemde Palestijnse-Bedoeïnengemeenschappen wonen. Zij zijn uit hun gemeenschappen ten noordoosten van Ramallah verdreven door kolonistengeweld. Een Palestijnse vrouw uit Al-Mu’arrajat beschreef aan Amnesty International hoe dit soort aanvallen de afgelopen vijf jaar zijn toegenomen.

‘Dit geweld is niet nieuw voor ons. We lijden sinds 2018 onder hun [kolonisten] aanvallen in Al-Mu’arrajat. Het is schrikbarend toegenomen sinds 7 oktober. Elke plaats waar we naartoe verhuizen, komen ze ons weer verdrijven. Mensen vertellen ons dat we standvastig moeten blijven. Maar hoe kunnen we dat doen, als ons leven en levensonderhoud en het leven van onze kinderen in gevaar zijn?… Dit is een systematisch beleid dat de kolonisten toestaat om bewoners aan te vallen en alles plat te branden, en niemand doet iets om het te stoppen.’

In februari legde de Amerikaanse regering sancties op aan vier gewelddadige Israëlische kolonisten. Zij werden beschuldigd van betrokkenheid bij aanvallen op de Westelijke Jordaanoever. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Op 19 april vaardigde de regering Biden een volgende sanctieronde uit.

Oproep Amnesty

‘De meest recente aanvallen herinneren ons er duidelijk aan dat het opleggen van sancties aan individuele gewelddadige kolonisten de onderliggende oorzaken van het geweld niet aanpakt, waaronder de meedogenloze uitbreiding van nederzettingen, Israëls bezetting en het apartheidssysteem,’ zei Heba Morayef. Palestijnen kunnen voortdurend onteigend en onderdrukt worden, doordat Israël niet verantwoordelijk wordt gehouden voor het schenden van internationaal recht. Er moet een einde komen aan Israëls bezetting van de bezette Palestijnse gebieden en aan het al lang bestaande apartheidssysteem.

Lees ook

Meer nieuws