Leerstoel voor Shirin Ebadi

Leerstoel voor Shirin Ebadi

De Universiteit Gent kent de Amnesty International Leerstoel 2018 toe aan de internationaal bekroonde juriste en mensenrechtenactiviste dr. Shirin Ebadi.

De Amnesty Leerstoel aan de UGent gaat jaarlijks naar een persoon die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten. In 2018 gebeurt dat voor de 10e keer tijdens een jubileumeditie in de Vooruit.

Op donderdag 8 maart om 20u geeft dr. Shirin Ebadi ter ere van de uitreiking de lezing “Women's struggle for equality, human rights and democracy” in de Gentse Vooruit. 

Tickets voor de lezing zijn niet meer beschikbaar.

 

Over Shirin Ebadi

Shirin Ebadi (70), die zichzelf islamitisch feministe noemt, was rechter tot de islamitische revolutie van 1979. Toen vonden de nieuwe machthebbers dat vrouwen te emotioneel waren om als rechter te kunnen optreden. Shirin Ebadi keerde terug naar de universiteit en wierp er zich op als verdedigster van de mensenrechten.

Ze belandde een paar keer in de gevangenis, maar dat weerhield er haar niet van om op te komen voor de rechten van vrouwen en minderheden. Zo uitte ze scherpe kritiek op de executie van 2 minderjarige homoseksuelen die wereldwijd grote verontwaardiging veroorzaakte. Ebadi wierp zich ook op als verdedigster van baha'i, een religieuze minderheidsgroep die in Iran begonnen is en zich van daaruit over de rest van de wereld verspreid heeft.

Volgens Ebadi, die zelf regelmatig overhoop ligt met de Iraanse overheid, mag de internationale gemeenschap niet aarzelen om de mensenrechtensituatie in Iran aan de kaak te stellen. "De Iraanse regering heeft alle recht om te praten over de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse Gebieden", zei ze. “Net zoals andere regeringen mogen praten over mensenrechtenschendingen in Iran.” Ebadi woont nu in ballingschap in Londen.

Het aantal onderscheidingen dat zij in de loop der jaren mocht ontvangen, is indrukwekkend. In 2003 werd haar de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar strijd voor de rechten van vrouwen en kinderen in Iran, tot groot ongenoegen van het Iraanse fundamentalistische regime. Ze was de eerste moslimvrouw aan wie deze prijs werd toegekend. Bij haar aanvaarding, op 10 december 2003, had ze felle kritiek op "staten die sinds 11 september onder het mom van een strijd tegen het internationale terrorisme de universele mensenrechten schenden".

Prijzen:

  • 1996 - Human Rights Watch Award
  • 2001 - Thorolf Rafto-prijs
  • 2003 - Nobelprijs voor de Vrede
  • 2009 - Human Dignity Award
  • 2010 - Prijs voor de Vrijheid van de Liberale Internationale

De Leerstoel

De voorbije jaren ging de Amnesty International Leerstoel onder meer naar schrijver Dave Eggers, zuster Jeanne Devos en anti-doodstrafadvocaat Clive Stafford Smith. Ook Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.

Vorig jaar viel de eer te beurt aan professor Peter Piot voor zijn belangrijke rol in het realiseren van het wereldwijde recht op gezondheid.

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen