Leerstoel Amnesty International

Leerstoel Amnesty International

De Universiteit Gent reikt in 2022 de Amnesty International Leerstoel uit aan Gloria Wekker voor haar baanbrekende werk op het gebied van gender, seksualiteit, racisme, feminisme en kruispuntdenken.  

Bij publieke debatten over antiracisme, postkolonialisme en kruispuntdenken is Gloria Wekker niet meer weg te denken. Haar stem bevestigt zich keer op keer als onmisbaar. Het activisme spat er bij elke tussenkomst vanaf. In de academische wereld is ze al langer een gevestigde en gewaardeerde naam, maar in 2016 brak ze ook door bij het brede publiek met de publicatie van haar boek ‘Witte onschuld: paradoxen van kolonialisme en ras’. Haar werk en inzichten worden nu geëerd door de Universiteit Gent met de Amnesty International Leerstoel.  

LEZING VAN GLORIA WEKKER

Herbekijk de officiële uitreiking van de Amnesty International Leerstoel die plaatsvond op woensdag 23 maart in Kunstencentrum Voo?uit in Gent.


“Maar niets kan veranderd worden, tot we het onder ogen zien” (James Baldwin); Over het culturele archief in de lage landen. 
Lezing Gloria Wekker


In haar lezing introduceert Wekker ons tot het begrip “cultureel archief” (Edward Said, 1993) om meer inzicht te krijgen in de ongelijke aanspraken die verschillende groepen in onze samenlevingen maken op mensenrechten.  

Wekker: “In het kort gaat het om de geschreven en ongeschreven manieren waarop leden van de dominante witte groep omgaan met mensen met een andere huidskleur. Via voorbeelden uit verschillende maatschappelijke terreinen, zoals educatie, gezondheid en de vaak ondoordachte manieren waarop we bepaalde domeinen organiseren, bv. in de wetenschap of in de media, laat ik de werking van het culturele archief zien.” 

Wie is Gloria Wekker? 

Gloria Wekker is een prominent wetenschapper in Nederland en een vooraanstaand intersectioneel denker. Ze is sociaal en cultureel antropoloog en focust in haar werk op het kruispunt van gender, seksualiteit, Afro-Caribische diaspora en postkolonialisme. Ze is Emeritus Hoogleraar Gender Studies aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.  

Wekker schreef tal van academische artikelen en boeken, o.a. vertaald in het Spaans, Bulgaars en Mandarijn. Haar boek ‘Witte onschuld: paradoxen van kolonialisme en ras’ deed veel stof opwaaien in binnen- en buitenland. Voor haar werk ‘The Politics of Passion; Women´s sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora’ (Columbia University Press, 2006) ontving ze in 2007 the Ruth Benedict Prize van American Anthropological Association. 

De Surinaams-Nederlandse wetenschapper heeft verder adviesfuncties vervuld voor de Nederlandse overheid op de terreinen van minderheden-, gezondheidszorg- en emancipatiebeleid. In 2017 werd zij door Science Guide gekozen tot een van de tien meest invloedrijke Nederlandse wetenschappers, kreeg zij de prestigieuze Joke Smit Prijs voor haar activiteiten voor de emancipatie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen en mocht ze ook een Black Achievement Award op het terrein van Wetenschap in ontvangst nemen. Tussen 2019- 2021 was zij geaffilieerd met de Koning Willem - Alexander Leerstoel voor Lage Landen Studies aan de Universiteit van Luik in België. 

Ugent Human Rights Research Network

De uitreiking van de Leerstoel Amnesty International wordt gecoördineerd door het Ugent Human Rights Research Network (HRRN). Het HRRN is stimuleert interdisciplinair onderzoek naar mensenrechten en verbreedt en versterkt het draagvlak voor mensenrechten in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties. Klik hier voor meer informatie over het HRRN.

De Amnesty International Leerstoel 

Het is de 13de keer dat de Amnesty International Leerstoel wordt toegekend aan een persoon die een bijzondere bijdrage levert aan de mensenrechten wereldwijd. 

Vorig jaar mocht Adam Bodnar, de toenmalig ombudsman en mensenrechtencommissaris in Polen, de Leerstoel in ontvangst nemen. Eerder viel die eer te beurt aan kinderrechtenexpert Geert Cappelaere, schrijver Dave Eggers, zuster Jeanne Devos en anti-doodstrafadvocaat Clive Stafford Smith. Ook Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.