Afbeelding
Leerstoel voor Geert Cappelaere
Actueel

Leerstoel voor Geert Cappelaere

01 maart 2019

De Amnesty Leerstoel aan de UGent gaat jaarlijks naar een persoon die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten.

Amnesty leerstoel 2019 voor kinderrechtenexpert geert cappelaere

De Universiteit Gent reikt dit jaar de Amnesty International Leerstoel uit aan Geert Cappelaere voor zijn onvermoeibare inzet als expert en voorvechter van kinderrechten wereldwijd.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Dit jaar vieren we dus de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Het is dan ook meer dan gepast om de Amnesty International Leerstoel 2019 toe te kennen aan een expert van kinderrechten, die ook op het terrein al decennialang het verschil maakt voor kinderen en jongeren over de hele wereld.

Wie is Geert Cappelaere?

Geert Cappelaere is sinds oktober 2016 Regionaal Directeur van UNICEF voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij ging in 1999 aan de slag bij UNICEF en werkte onder meer als vertegenwoordiger in Sierra Leone, Jemen en Soedan.

In die conflictgebieden deed hij zijn uitgebreide terreinervaring inzake kinderrechten op.

Nog voor zijn werkzaamheden bij UNICEF waren kinderrechten al een rode draad in de carrière van Cappelaere. Zo was hij onder meer Voorzitter van de Belgische Koninklijke Commissie tegen de Seksuele Uitbuiting van Kinderen en was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij heeft een aantal internationaal gerenommeerde publicaties op zijn naam, waaronder Children deprived of their Liberty: Rights and Realities (2005), en leverde bijzondere bijdragen aan de conceptuele en juridische kaders voor de bescherming van mensen- en kinderrechten. Tot op vandaag wordt hij veelvuldig geraadpleegd als kinderrechtenexpert door overheden en instellingen wereldwijd.

Lezing bij de uitreiking van de Amnesty Leerstoel

Bij de officiële uitreiking op woensdag 13 maart om 20u in de Gentse Vooruit, maakt Geert Cappelaere de balans op van het Kinderrechtenverdrag. In zijn lezing ‘30 jaar Kinderrechtenverdrag: universeel aanvaard, maar niet universeel toegepast’ beantwoordt hij een aantal relevante vragen, gekoppeld aan persoonlijke reflecties en ervaringen. Waarom was er een specifiek verdrag over de rechten van kinderen nodig en waar liggen de wortels ervan? Wat is er de voorbije jaren al dan niet gerealiseerd en hoe is het belang van kinderrechten geëvolueerd? Daarnaast staat hij ook stil bij de huidige stand van kinderrechten en mensenrechten in het algemeen. Zou het Kinderrechtenverdrag vandaag nog steeds zo’n brede politieke steun over de hele wereld kunnen verwerven als dertig jaar geleden? En hoe verhoudt een zo universeel gedragen verdrag zich ten opzichte van de harde realiteit die voor zovele kinderen nog allesbehalve rooskleurig is? Daarbij zal Geert Cappelaere in het bijzonder aandacht hebben over recente negatieve én positieve ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Afbeelding

De Amnesty International Leerstoel

Het is de 11de keer dat de Amnesty International Leerstoel wordt toegekend aan een persoon die een bijzondere bijdrage levert aan de mensenrechten wereldwijd.

De voorbije jaren ging de Amnesty Leerstoel onder meer naar schrijver Dave Eggers, zuster Jeanne Devos en anti-doodstrafadvocaat Clive Stafford Smith. Ook Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.

Vorig jaar viel de eer te beurt aan de internationaal bekroonde juriste en mensenrechtenactiviste dr. Shirin Ebadi.

Lees ook

Meer nieuws