Amnesty International Leerstoel 2015 gaat naar Dave Eggers

Amnesty International Leerstoel 2015 gaat naar Dave Eggers

Persbericht

De Universiteit Gent kent dit jaar de Amnesty International Leerstoel toe aan de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. 

Het belang van rechtvaardigheid en de gevolgen van onrecht lopen als rode draad door zijn werk. Zijn oeuvre, zowel fictie als non-fictie, omvat een gevarieerd aantal onderwerpen dat diverse problematieken van de 21ste eeuw aankaart aan de hand van ‘gewone’ verhalen.

Dave Eggers legde als auteur en uitgever de afgelopen 15 jaar een indrukwekkend en veelzijdig parcours af. Op zijn palmares staan vijf non-fictie boeken, elf fictie-uitgaven, vier humoristische boeken en tientallen kortere stukken voor onder meer zijn literair magazine McSweeney’s.

Dave Eggers is ook medeoprichter van Voice of Witness, een oral history-project dat een stem geeft aan slachtoffers van sociaal onrecht. Dit initiatief is de inspiratiebron voor zijn lezing aan de Universiteit Gent: “Amplifying Unheard Voices”.

Daarnaast is Eggers bijzonder begaan met toegang tot onderwijs en lees- en schrijfproblemen bij jongeren. In 2010 richtte hij de non-profit organisatie Scholar Match op. Via deze organisatie hielp hij reeds 93 studenten aan een studiebeurs voor een totaalbedrag van 650.000 USD.

Eggers is ook de drijvende kracht achter 826 Valencia en 826 National. Dit succesvolle project dat studenten tussen 6 en 18 jaar stimuleert om creatief te schrijven, is intussen uitgegroeid tot een groep van acht creatieve centra die jaarlijks 32.000 kinderen begeleiden. 

Dave Eggers staat te boek als een gedreven en geëngageerd mensenrechtenactivist die zich op verscheidene fronten inzet en mensen aanmoedigt om actie te ondernemen tegen onrecht. 

Uitreiking Amnesty Leerstoel

Met de toekenning van de Amnesty International Leerstoel wil de Universiteit Gent eer betuigen aan het jarenlange engagement van Dave Eggers. De voorbije jaren ging de Leerstoel onder meer naar doodstrafadvocaat Clive-Stafford Smith, Thomas Hammarberg, toenmalig Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, en Zuster Jeanne Devos. Het jaarlijkse initiatief wil bijzondere activisten eren voor hun bijdrage aan het wereldwijde respect voor mensenrechten. 

De officiële uitreiking en de publiekslezing “Amplifying Unheard Voices” vindt plaats op dinsdag 17 maart om 20.00u in de Theaterzaal van het Kunstencentrum Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23, in Gent. Na de lezing volgt een vraag-en-antwoordsessie met het publiek. Gastvrouw van dienst is professor Eva Brems van Human Rights Centre. Voertaal van de avond is Engels.

hier niet op duwen