Militaire politie in Brazilië: straffeloos en schietgraag

Militaire politie in Brazilië: straffeloos en schietgraag

Rapport

Buitengerechtelijke executies gepleegd door politieagenten zijn in Brazilië aan de orde van de dag. In de zogenoemde ‘war on drugs’ gebruikt de militaire politie onnodig en buitensporig veel geweld, als gevolg waarvan duizenden mensen de afgelopen tien jaar werden gedood.

Het vandaag verschenen Amnesty-rapport You killed my son: homicides by military police in the city of Rio de Janeiro beschrijft de uitkomsten van een uniek onderzoek naar buitengerechtelijke executies, dodelijke beschietingen en andere mensenrechtenschendingen, begaan door de militaire politie in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro.

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het grote aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van politieoptreden. De eerste is de ‘war on drugs’, bedoeld om de illegale drugshandel in met name de sloppenwijken te bedwingen. Daarnaast is er het gebrek aan duidelijke regels voor het gebruik van zware wapens en pantservoertuigen in dichtbevolkte gebieden.

Straffeloosheid zorgt voor geweldsspiraal

In de officiële politieverslagen krijgen de slachtoffers – gestigmatiseerd door racisme en een cultuur waarin arme mensen als criminelen worden gezien – consequent de schuld van hun dood. Politieverklaringen melden steevast een confrontatie met verdachte criminelen.

Uit Amnesty-onderzoek blijkt dat op de plaats delict vaak wijzigingen werden aangebracht: het slachtoffer werd verplaatst of vals bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een wapen, werd naast het slachtoffer gelegd.

Politiegeweld wordt amper onderzocht. Daardoor wekken de autoriteiten de indruk dat zij politiegeweld tolereren en verergert de geweldsspiraal. In de 220 onderzoeken die in 2011 werden begonnen, is vier jaar later slechts een politieagent aangeklaagd.

Politiegeweld wordt amper onderzocht. Daardoor wekken de autoriteiten de indruk dat zij politiegeweld tolereren en verergert de geweldsspiraal.

Belangrijkste punten uit het rapport:

  • Brazilië heeft het hoogste aantal moorden in de wereld: in 2012 werden er 56 000 mensen vermoord
  • In 2012 was meer dan 50 procent van de slachtoffers tussen de 15 en 29 jaar, 77% was zwart.
  • 5 132 mensen werden gedood door politieagenten in functie in Rio de Janeiro tussen 2005-2014.
  • In de 220 onderzoeken naar politiegeweld die in 2011 werden begonnen, is vier jaar later slechts een politieagent aangeklaagd.

Lees het rapport You killed my son: homicides by military police in the city of Rio de Janeiro

hier niet op duwen