Afbeelding
Iran: escalerende executiegolf treft voornamelijk vervolgde etnische minderheden
Persbericht

Iran: escalerende executiegolf treft voornamelijk vervolgde etnische minderheden

02 maart 2023

De Iraanse autoriteiten hebben sinds het begin van het jaar ten minste één Ahwazi-Arabier, veertien Koerden en dertien mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd na zeer oneerlijke processen. Zeker twaalf anderen werden ter dood veroordeeld. De doodstraf wordt gebruikt als instrument om etnische minderheden te onderdrukken.

Alleen al in januari en februari 2023 werden ten minste 94 mensen geëxecuteerd. Er is ook sprake van bruut seksueel geweld en van foltering. Het aantal executies is fors hoger in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar, volgens onderzoek van het Abdorrahman Boroumand Centre en Amnesty International.

‘De Iraanse autoriteiten voeren op angstaanjagende schaal executies uit. Hun acties komen neer op een aanval op het recht op leven. Het is een schaamteloze poging om niet alleen etnische minderheden verder te onderdrukken, maar ook om mensen die er een andere mening dan de autoriteiten op nahouden angst aan te jagen’, zegt Roya Boroumand, directeur van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Abdorrahman Boroumand Center.

Executies na oneerlijke processen en foltering

Eind februari executeerden Iraanse autoriteiten in het geheim Hassan Abyat, een Ahwazi-Arabische man, en Arash (Sarkawt) Ahmadi, een Koerdische man, na uiterst oneerlijke processen. Ze hebben de afgelopen weken ook nog ten minste zes Ahwazi-Arabieren en zes Baluchi ter dood veroordeeld. Sommigen van hen werden veroordeeld in verband met protesten die Iran sinds september 2022 overspoelen.

Bronnen vertelden Amnesty International dat ondervragers beide mannen na hun arrestatie mishandelden en folterden om ‘bekentenissen’ af te dwingen. Hun gedwongen ‘bekentenissen’ werden uitgezonden op de staatsmedia. Dat is in strijd met het recht dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Zo werden ze door de autoriteiten zwart gemaakt in een poging hun executies te rechtvaardigen. Ze kregen ook geen toegang tot een advocaat en werden in het geheim geëxecuteerd, zonder een laatste bezoek of kennisgeving aan hun families.

Foltering om ‘bekentenissen’ af te dwingen

Hassan Abyat kreeg twee keer het doodvonnis opgelegd: een keer door een Revolutionaire Rechtbank wegens ‘vijandschap tegen God’ (moharebeh) en een keer door een Strafhof vanwege moord (ghesas). De vonnissen houden verband met de dood van een agent van de paramilitaire Basij-strijdmacht in 2011 en zijn vermeende lidmaatschap van een ‘oppositiegroep’. Hassan Abyat ontkende elke betrokkenheid bij de dood van de agent. Nadat ze hem hadden laten verdwijnen, bonden ondervragers Hassan Abyat vast aan een bed dat speciaal was gemaakt om iemand te kunnen folteren. Ze sloegen hem volgens een getuige met kabels en dienden elektrische schokken toe aan zijn geslachtsdelen. De getuige vertelde ook dat de folteringen littekens op het lichaam van Hassan Abyat hadden achtergelaten. De rechtbank veroordeelde hem zonder zijn beschuldigingen van foltering te onderzoeken.

Arash (Sarkawt) Ahmadi, die in januari 2021 werd gearresteerd, werd ter dood veroordeeld vanwege ‘vijandschap tegen God’(moharebeh) in verband met zijn eerdere lidmaatschap van een verboden Iraans-Koerdische oppositiegroepering en de dood van een lid van de veiligheidstroepen. Volgens Koerdische mensenrechtenactivisten dwongen ondervragers van de Revolutionaire Garde ook hem om ‘bekentenissen’ na foltering en andere vormen van mishandeling.

Amnesty International is altijd tegen de doodstraf. De doodstraf is een schending van het recht op leven en is de ultieme wrede, onmenselijke en onterende straf. Volgens internationaal recht vormt het opleggen van de doodstraf na een oneerlijk proces een willekeurige ontneming van het recht op leven.

Leden van de Ahwazi-Arabische en Baluchi-minderheid ter dood veroordeeld

In de afgelopen weken zijn ten minste twaalf mensen uit de Ahwazi-Arabische en Baluchi-etnische minderheden ter dood veroordeeld na uiterst oneerlijke processen.

Op 14 februari kregen zes Ahwazi-Arabische mannen – Ali Mojadam, Moein Khanfari, Mohammad Reza Mojadam, Seyed Salem Mousavi, Seyed Adnan Mousavi en Habib Deris – te horen dat ze ter dood waren veroordeeld na een groepsproces voor een Revolutionaire Rechtbank in Ahvaz. Ook zij werden beschuldigd van ‘vijandschap tegen God’ vanwege hun vermeende ‘lidmaatschap van illegale groepen’. Het betreft een zaak die teruggaat tot 2017. Volgens Ahwazi-Arabische mensenrechtenactivisten werden hun door foltering verkregen ‘bekentenissen’ gebruikt om hen te veroordelen.

Doodvonnis vanwege protest

Tussen december 2022 en januari 2023 zijn ten minste zes jonge mannen van de Baluchi-minderheid in afzonderlijke processen ter dood veroordeeld in verband met protesten die plaatsvonden in de provincies Sistan en Baluchestan in september 2022. Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Kambiz Khorout, Ebrahim Narouie, Mansour Hout, Nezamoddin Hout en Mansour Dahmaredeh werden ter dood veroordeeld vanwege ‘het verspreiden van corruptie op aarde’ (efsad-e fel arz) en/of ‘vijandschap tegen God’. Dit zou te maken hebben met brandstichting en het gooien van stenen. Internationaal recht verbiedt het gebruik van de doodstraf voor misdrijven die niet voldoen aan de drempel van ‘meest ernstige misdrijven’ waarbij sprake is van opzettelijk doden.

Volgens goed geïnformeerde bronnen gebruikten de ondervragers mishandelding, foltering, onder meer door seksueel geweld te gebruiken, om hen tot ‘bekentenissen’ te dwingen. Ze staken naalden in de geslachtsdelen van Ebrahim Narouie en sloegen Mansour Dahmardeh zo hard dat ze zijn tanden en neus braken.

Van de 28 leden van minderheden die in 2023 werden geëxecuteerd, werden er 19 veroordeeld vanwege druggerelateerde misdrijven, zeven voor moord en twee voor vaag geformuleerde beschuldigingen van ‘het verspreiden van corruptie op aarde’ en/of ‘vijandschap tegen God’.

Wereldwijde druk nodig

‘Het is schrijnend dat executies routinematig plaatsvinden nadat “bekentenissen” systematisch door folteringen worden afgedwongen om vervolgens beklaagden in buitengewoon oneerlijke processen te veroordelen’, aldus Diana Eltahawy, plaatsvervangend regionaal directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

‘De wereld moet nu actie ondernemen om druk uit te oefenen op de Iraanse autoriteiten zodat zij een ​​officieel moratorium op executies instellen, en om oneerlijke veroordelingen en doodvonnissen te vernietigen en alle aanklachten in verband met vreedzame deelname aan protesten in te trekken.

‘We dringen er ook bij alle staten op aan om universele jurisdictie uit te oefenen over elke Iraanse functionaris die wordt verdacht van verantwoordelijkheid voor misdrijven onder internationaal recht en andere ernstige schendingen van de mensenrechten.’

Universaliteit van jurisdictie is het idee dat bepaalde rechten over de hele wereld door rechterlijke uitspraken afdwingbaar moeten zijn. Het is onderdeel van het internationaal strafrecht.

In oktober 2022 hadden de autoriteiten het ook gemunt op minderheden. Toen werden ten minste 82 mensen van minderheden in Balochistan gedood bij bloedig neergeslagen demonstraties.

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.

Lees ook

Meer nieuws