Afbeelding
Saudi-Arabië: Twee jonge mannen dreigen geëxecuteerd te worden na geheime uitspraak Hooggerechtshof
Actueel

Saudi-Arabië: Twee jonge mannen dreigen geëxecuteerd te worden na geheime uitspraak Hooggerechtshof

26 oktober 2023

Amnesty International beschikt over betrouwbare informatie dat het Saudische Hooggerechtshof in het geheim de doodvonnissen handhaafde van twee jonge mannen. Zij waren jonger dan 18 jaar op het moment van hun vermeende misdrijven. Hun families of advocaten werden niet op de hoogte gesteld.

‘Abdullah al-Derazi en Jalal Labbad werden veroordeeld na terrorisme-gerelateerde beschuldigingen. Dat gebeurde nadat ze deelnamen aan protesten tegen de regering’, zegt Dana Ahmed van Amnesty International. De veroordelingen volgden na oneerlijke processen op basis van hoofdzakelijk na folteringen verkregen bekentenissen. De doodvonnissen werden geveld ondanks de belofte van de Saudische autoriteiten om een ​​einde te maken aan het ter dood veroordelen van mensen die minderjarig waren op het moment van hun vermeende misdrijf. De mannen kunnen nu op elk moment ter dood worden gebracht als de koning hun doodvonnissen heeft bekrachtigd.

Amnesty’s oproep

Amnesty International roept de koning van Saudi-Arabië op om de doodvonnissen niet goed te keuren en dringt er bij de autoriteiten op aan om de doodvonnissen van de twee te vernietigen. De autoriteiten moeten ook een onderzoek beginnen naar de beweringen over foltering en andere vormen van mishandeling. Het gaat onder meer om ernstige mishandeling, seksueel geweld en elektrocutie. Dit staat in gerechtelijke documenten die door Amnesty zijn beoordeeld.

Achtergrond

De Saudische Mensenrechtencommissie meldde in mei 2023 Amnesty International in een brief dat ‘de toepassing van de doodstraf voor jongeren voor ta’zir-misdrijven volledig is afgeschaft’. Ta’zir-misdrijven, waarvoor beide mannen zijn veroordeeld, zijn misdrijven waarvoor volgens de islamitische wet de doodstraf niet verplicht is.

Op 16 oktober 2023 uitte een VN-deskundige zijn bezorgdheid over de aanstaande executie van Abdullah Al-Derazi en riep hij de Saudische autoriteiten op om te overwegen een moratorium op de toepassing van de doodstraf in te stellen. Ook vroeg hij alle doodstrafzaken te evalueren, vooral die zaken waarbij minderjarige verdachten betrokken zijn.

Het ter dood veroordelen van mensen die jonger waren dan 18 jaar op het moment van het misdrijf is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, dat Saudi-Arabië heeft geratificeerd.

Saudi-Arabië behoort tot de landen waar de meeste executies worden uitgevoerd. Tussen januari en oktober 2023 executeerden de Saudische autoriteiten al 112 mensen. In 2022 werd het doodvonnis van 196 mensen voltrokken, het hoogste aantal jaarlijkse executies dat Amnesty International de afgelopen 30 jaar in het land heeft geregistreerd.

Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf – altijd, overal en voor iedereen.

Lees meer in Amnesty’s jaarlijkse doodstrafrapport.

Lees ook

Meer nieuws