Afbeelding
Goed nieuws: Sierra Leone schaft doodstraf af
Goed nieuws

Goed nieuws: Sierra Leone schaft doodstraf af

26 juli 2021

Amnesty International is verheugd dat het parlement van Sierra Leone op 23 juli 2021 voor de afschaffing van de doodstraf stemde. Daarmee is het recht op leven, zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, verder verankerd.

‘Nu het parlement het wetsvoorstel om de doodstraf af te schaffen heeft goedgekeurd, moet president Julius Maada Bio het snel ondertekenen en alle doodvonnissen omzetten’, zegt Samira Daoud van Amnesty International. ‘De president moet er ook voor zorgen dat Sierra Leone onmiddellijk toetreedt tot het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten – het BuPo-verdrag – dat gericht is op de afschaffing van de doodstraf.’

Wachten op instemming president

President Julius Maada Bio moet dus nog met het wetsvoorstel instemmen voordat het een wet wordt. In februari presenteerde hij officieel de richtlijnen voor het schrappen van de doodstraf uit de wetten van Sierra Leone. En in mei verklaarde de plaatsvervangend minister van Justitie dat het kabinet van plan was de doodstraf volledig af te schaffen. Hij reageerde hiermee op de oproep tot afschaffing in het Universal Periodic Review van de VN-Mensenrechtenraad.

Uit het laatste doodstrafrapport van Amnesty International over het wereldwijde gebruik van deze straf blijkt dat het aantal geregistreerde doodvonnissen in Sierra Leone steeg van 21 in 2019 naar 39 in 2020. In 2020 zijn er echter geen executies uitgevoerd. De president zette dat jaar zeven doodvonnissen om in andere straffen. Eind 2020 zaten 94 mensen in Sierra Leone in de dodencel.

Achtergrond

Amnesty zet zich sinds 1977 in voor afschaffing van de doodstraf. Toen voerden slechts zestien landen geen executies meer uit. Nu hebben 144 landen de doodstraf in de praktijk afgeschaft: bijna twee derde van alle landen ter wereld. Als de president van Sierra Leone de wet ondertekent, komt dit aantal op 145.

De doodstraf is een inbreuk op twee essentiële mensenrechten. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd dat iedereen recht op leven heeft en het recht op een leven vrij van marteling. De Universele Verklaring is juridisch echter niet bindend. Internationaal wel bindend zijn de VN-verdragen en bijbehorende protocollen, zoals het BuPo-verdrag. De Verenigde Naties hebben in 1989 een protocol aangenomen dat afschaffing van de doodstraf voorschrijft. Inmiddels hebben 85 landen dit protocol geratificeerd.

Per 30 juni 2021 hebben 22 Afrikaanse landen de doodstraf voor alle misdrijven afgeschaft.

Lees ook

Meer nieuws