Turkije richt pijlen op lhbti’ers om terugtrekking uit Verdrag van Istanbul te rechtvaardigen

Turkije richt pijlen op lhbti’ers om terugtrekking uit Verdrag van Istanbul te rechtvaardigen

Persbericht

De Turkse regering heeft verklaard dat het zich terugtrekt uit het Verdrag van Istanbul omdat het zou worden gebruikt om ‘homoseksualiteit te normaliseren’, wat ‘onverenigbaar is met de sociale en familiewaarden van Turkije’. Het verdrag is bedoeld om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te bestrijden.

‘De gevaarlijke achterliggende gedachte – het besluit in verband brengen met de lhbti-gemeenschap – maakt het nog erger’, zegt Esther Major van Amnesty International. ‘In plaats van lhbti’ers aan te vallen en zich terug te trekken uit het Verdrag van Istanbul, zou de regering juist haar inspanningen moeten verdubbelen om ervoor te zorgen dat lhbti’ers, vrouwen en kinderen worden beschermd tegen geweld en misbruik. Dit verdrag is nu belangrijker dan ooit in verband met coronamaatregelen, zoals lockdowns, die leiden tot een piek in het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen en meisjes.’

Amnesty’s oproep

We roepen de Turkse autoriteiten op om onmiddellijk op het besluit terug te komen om zich terug te trekken uit het verdrag. Ook moeten de autoriteiten actie ondernemen om de rechten van lhbti’ers, vrouwen en meisjes te beschermen en te bevorderen. We dringen er bij de autoriteiten verder op aan ervoor te zorgen dat het recht op vrijheid van vreedzame demonstratie en van vrije meningsuiting van al diegenen die tegen het besluit protesteren volledig worden gerespecteerd en beschermd.

hier niet op duwen