België partij bij Conventie van Istanbul

België partij bij Conventie van Istanbul

Goed nieuws

Op 14 maart heeft België de ratificatieprocedure afgerond van het Verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Conventie van Istanbul).

België is nu dus partij bij de Conventie, nadat ook intern de nodige wetten en decreten werden gestemd (dat gebeurde in december van 2015). 

De Conventie van Istanbul is een krachtig en praktisch instrument om geweld tegen vrouwen in Europa een halt toe te roepen. Dat is broodnodig omdat fysiek, seksueel en psychologisch geweld tegen vrouwen een groot mensenrechtenprobleem is voor alle lidstaten van de Raad van Europa. De FRA schatte in 2014 dat liefst 1 op 3 vrouwen in de lidstaten van de EU het slachtoffer werd van psychologisch of seksueel geweld vanaf de leeftijd van 15 jaar. Verkrachting, genitale verminking, intimidatie en slagen en verwondingen zijn de trieste realiteit voor miljoenen vrouwen in Europa. 

Een belangrijke taak van de overheid is om burgers tegen elkaar te beschermen. Als er een geval van geweld is, moet de overheid dit onderzoeken en ervoor zorgen dat er hulp is voor het slachtoffer. Dat vraagt onder andere om voldoende opvangplaatsen en medische, psychische en juridische bijstand. Maar ook effectieve sensibiliseringscampagnes rond (huiselijk) geweld.

De Conventie van Istanbul verplicht staten om bepaalde maatregelen te nemen. België nam zich in december 2015 voor om – door middel van een uitgebreid Nationaal Actieplan – die stappen te zetten.

Amnesty’s respons op de voorstelling van dat plan kan u hier terugvinden.