Afbeelding
Thailand: wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht biedt hoop voor lgbti+ rechten
Goed nieuws

Thailand: wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht biedt hoop voor lgbti+ rechten

22 december 2023

Hoopvol nieuws voor lgbti+ rechten in Thailand. Op 21 december startten debatten in het Lagerhuis van het Thaise parlement over een pakket wetsvoorstellen. Als deze door het parlement komen, mogen mensen met hetzelfde geslacht in Thailand met elkaar trouwen.

‘Thailand kan nu mogelijk de derde plek in Azië worden waar het huwelijk is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Hiermee krijgt Thailand de kans om een stevig voorbeeld te stellen voor de lgbti+ rechten in de gehele regio,’ zegt Chanatip Tatiyakaroonwong van Amnesty Thailand. ‘Deze wetsvoorstellen en de bijbehorende debatten in het parlement bieden hoop voor de lgbti+ rechten in Azië, al moet er nog altijd veel gebeuren om deze rechten goed te beschermen.’

‘Het is van belang dat er straks in de definitieve versie van de wet geen afbreuk wordt gedaan aan de oproep om het recht op een gezinsleven te waarborgen. Hieronder vallen toegang tot adoptie en erfenissen voor lgbti+ koppels en het volledig gelijkstellen van partners van hetzelfde geslacht aan partners van verschillende geslachten.’

‘lgbti+ activisten in Thailand hebben keer op keer laten zien dat de inspanningen om hun rechten uit te breiden niet ver genoeg gaan. Thaise lgbti+ rechten staan niet in lijn met de rechten die onder internationaal recht gegarandeerd zijn. Deze wetsvoorstellen bieden voor Thailand een kans om een nieuw pad in te slaan en dit recht te zetten.’

‘Als de wetgeving direct wordt aangenomen, moet het parlement dit moment aangrijpen om ervoor te zorgen dat de wet ook zo snel mogelijk in werking treedt. De feestelijke reactie in Thailand op het wetsvoorstel onderstreept de honger naar gelijkheid. Het parlement moet nu doorzetten en de Thaise lgbti+ community laten zien dat er geluisterd wordt naar hunnen stemmen, wensen en perspectieven.’

‘Door een volledig gelijkwaardig huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht te garanderen, geeft Thailand niet alleen een mooi signaal af aan de regio maar aan de hele wereld. Steeds meer landen passen verouderde wetten aan en werken aan een meer inclusieve maatschappij.’

Achtergrond

Het pakket wetsvoorstellen ligt er op initiatief van het Thaise kabinet, de oppositiepartij Move Forward Party en maatschappelijke organisaties. Als dit pakket door het parlement komt, wordt het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd in Thailand. De wetsvoorstellen dienen door meerdere stadia van goedkeuring te gaan. Wanneer dat precies gebeurt is onbekend.

Al in 2015 nam Thailand de wet gendergelijkheid aan. Deze wet was erop gericht om wettelijke bescherming te garanderen tegen discriminatie op basis van geslacht, en om oneerlijke behandeling van lgbti+’ers tegen te gaan. Toch laat de wet ruimte over voor discriminatie op grond van religieuze overwegingen of in het belang van de ‘staatsveiligheid’. Daarnaast is er nog geen wettelijke erkenning van transmensen of non-binaire personen die hen in staat stelt om hun geslacht te veranderen in officiële documenten.

In November 2021 deed het hooggerechtshof van Thailand nog de uitspraak dat het huwelijk alleen erkennen als een verbintenis tussen een man en een vrouw, niet in gaat tegen de grondwet. Maar er werd ook bij gezegd dat Thailand aan wetten moest werken die de rechten van gender-diverse mensen beschermen.

In 2019 werd Taiwan de eerste plek in Azië waar het huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Dit jaar volgde Nepal als tweede. In November van dit jaar trouwde het allereerste Nepalese lgbti+ koppel.

Lees ook

Meer nieuws