Afbeelding
Hongkong: homohuwelijk stapje dichterbij
Goed nieuws

Hongkong: homohuwelijk stapje dichterbij

06 september 2023

In Hongkong behaalde lgbti+ activist Jimmy Sham een gedeeltelijke overwinning in het Court of Final Appeal. Het Hof oordeelde dat de regering een grondwettelijke plicht heeft om een ​​wettelijk kader te bieden voor de erkenning van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Het Hof stelde dat de regering 2 jaar de tijd heeft om een wettelijk kader te ontwikkelen om alternatieve manieren te bieden om partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht te erkennen. Het verzoek van Jimmy Sham om erkenning van het homohuwelijk werd door de rechtbank afgewezen.

Stap voorwaarts

‘Deze uitspraak is een belangrijke stap voorwaarts en een moment van hoop voor de lgbti’ers in Hongkong. Lange tijd hadden zij geen gelijke rechten vanwege de verouderde en discriminerende wetten van Hongkong’, zegt Piya Muqut van Amnesty International. ‘De uitspraak van de rechtbank geeft een duidelijke boodschap af aan de regering dat haar wetten wat betreft het homohuwelijk dringend hervormd moeten worden.’

Het is betreurenswaardig dat het Hof van oordeel was dat het grondwettelijke recht om te trouwen uitsluitend voorbehouden was aan paren met een verschillend geslacht. Nu eist het Hof dat de regering koppels van hetzelfde geslacht formele en algemene wettelijke erkenning geeft om hun rechten te beschermen.

‘Vandaag kan het begin zijn van een meer gelijkwaardige samenleving in Hongkong, maar er is nog een lange weg te gaan. Het is nu van cruciaal belang dat de regering de uitvoering van deze uitspraak niet uitstelt’, zegt Muqut.

Erkenning rechten lGbti’ers

De regering moet nu aan de slag met wetgeving voor gendererkenning en tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit of intersekse-status. Op deze terreinen zijn de afgelopen decennia minimale resultaten behaald.

‘Het huwelijk van Jimmy Sham, die in de VS trouwde, is legitiem en moet als zodanig worden erkend. Het vonnis van het Hof moet voor de autoriteiten van Hongkong de springplank zijn om een einde te maken aan het discrimineren van mensen alleen om wie ze zijn en van wie ze houden’, zegt Muqut. ‘Alle wetten, beleidslijnen en praktijken die discrimineren op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en intersekse-status moeten worden herzien. Alle huwelijken moeten gelijk worden behandeld.’

Achtergrond

Hoewel de beslissing een uitspraak van het Hof uit augustus 2022 bevestigde, waarin stond dat de wet alleen huwelijken tussen een man en een vrouw erkent, wordt die uitspraak nu vernietigd omdat de regering ‘een alternatief juridisch raamwerk’ moet aannemen.

Sham is de voormalige leider van de ontbonden protestgroep Civil Human Rights Front. Sinds hij zich inzet voor erkenning van het homohuwelijk is hij het doelwit van de autoriteiten. Hij zit sinds maart 2020 in hechtenis in afwachting van zijn proces op beschuldiging van ‘samenzwering tot ondermijning’ onder de Nationale Veiligheidswet van Hongkong.

Hongkong erkent alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw, en erkent geen homohuwelijk, geregistreerd partnerschap of enige andere vorm van een wettelijke verbintenis.

Ook hebben de autoriteiten niet voldoende stappen ondernomen om de discriminatie van lgbti’ers te bestrijden, ondanks een duidelijke aanbeveling in 2022 door het VN-Mensenrechtencomité dat in de gaten houdt of de regering haar verplichtingen nakomt als partij bij het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten.

De afgelopen jaren beschouwen het Hof en lagere rechtbanken de algehele ontkenning van partnerschapsrechten als discriminerend. Dat blijkt bijvoorbeeld door het aanvaarden van het recht van paren van hetzelfde geslacht op visa, van arbeidsvoordelen, door gezamenlijke belastingaangiften toe te staan en het recht op een sociale huurwoning.

Amnesty International is van mening dat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht met dezelfde rechten moeten worden erkend als die van paren met een verschillend geslacht.

Lees ook

Meer nieuws