Afbeelding
EU: Historische kans verspeeld strijd tegen gendergerelateerd geweld
Actueel

EU: Historische kans verspeeld strijd tegen gendergerelateerd geweld

09 februari 2024

Amnesty International reageert teleurgesteld op de aankondiging van het politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU over de richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Eve Geddie, directeur van het Europees kantoor van Amnesty International zegt:

"Het akkoord van vandaag stelt diep teleur en blijft ver verwijderd van de historische stap voorwaarts in de strijd tegen gendergerelateerd geweld waar we lang campagne voor hebben gevoerd.”

“Het akkoord bevat wel positieve elementen. Maar veel uitstekende voorstellen van de Commissie en het Parlement die net hadden kunnen leiden tot krachtige en bindende maatregelen, werden nodeloos afgewezen door de lidstaten. Het gaat onder meer om de invoering van een geharmoniseerde en op toestemming gebaseerde definitie van verkrachting – geblokkeerd door onder meer Frankrijk en Duitsland - en over de verplichting om te zorgen voor veilige meldingsmechanismen voor vrouwen zonder papieren."  

"Er is een welkome erkenning van intersectionele discriminatie in de richtlijn maar het valt op dat artikel 35 van de richtlijn geen melding maakt van specifieke groepen die meer gendergerelateerd geweld riskeren, zoals LGBTI+ vrouwen, vrouwen zonder papieren en vrouwen in sekswerk."   

Amnesty International benadrukt dat deze richtlijn slechts minimumnormen vastlegt en roept lidstaten op om de lat veel hoger te leggen bij de uitvoering ervan op nationaal niveau.

Achtergrond

Tijdens de onderhandelingen over deze ontwerprichtlijn drongen Amnesty en andere partners uit het maatschappelijk middenveld er bij het Parlement, de Raad en de Commissie op aan om aanbevelingen in overweging te nemen die de bescherming van de rechten van overlevenden van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld zouden versterken.

De volledige richtlijn zal verder worden geanalyseerd zodra deze beschikbaar is.

Lees ook

Meer nieuws