Afbeelding
Sluiting van humaan opvangcentrum voor vluchtelingen op Lesbos aan de gang
Persbericht

Sluiting van humaan opvangcentrum voor vluchtelingen op Lesbos aan de gang

30 oktober 2020

Vanmorgen vroeg is de ontruiming gestart van het PIKPA-kamp op het Griekse eiland Lesbos. Volgens ooggetuigen werd het open opvanginitiatief voor kwetsbare mensen op de vlucht in alle vroegte omsingeld en mensen worden momenteel uit hun onderkomen gehaald. Vrijwilligers voor psychosociale ondersteuning en pers worden naar verluidt de toegang tot het kamp ontzegd.PIKPA biedt al jarenlang een veilig en menswaardig onderkomen aan de meest kwetsbare vluchtelingen en asielzoekers die aankomen op Lesbos. Amnesty International vraagt de Griekse overheid om de ontruiming onmiddellijk te staken. “Het is onaanvaardbaar dat de Griekse overheid de kwetsbare bewoners verder ontwortelt en traumatiseert, en de mensen die hen ondersteuning bieden intimideert. Gezien de humanitaire crisis op de Griekse eilanden, zou Griekenland het werk van PIKPA als menswaardig initiatief net actief moeten ondersteunen en stimuleren.”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

PIKPA-kamp, beheerd door de ngo Lesvos Solidarity, is een open centrum dat sinds zijn oprichting in 2012 al meer dan 30.000 mensen op de vlucht heeft opgevangen. Niet-begeleide minderjarigen, alleenstaande moeders, personen die gefolterd werden, vervolgde holebi’s en transgenders en andere kwetsbare mensen vinden er bescherming. PIKPA biedt niet alleen veilig onderdak maar ook onderwijs, psychologische begeleiding en andere bijstand.

“De werking van PIKPA-kamp staat in schril contrast met de mensonwaardige levensomstandigheden in het onlangs afgebrande Moria-kamp op Lesbos waar bijna 13.000 mensen verbleven. In het nieuwe tijdelijke Kara Tepe kamp dat door de autoriteiten haastig na de brand werd opgetrokken, zien we op dat vlak geen beterschap, wel integendeel”, zegt Wies De Graeve. De Griekse autoriteiten kondigden aan om de bewoners van PIKPA naar dat nieuwe Kara Tepe kamp te zullen overbrengen.

De sluiting van PIKPA gaat gepaard met een intensieve smeercampagne tegen ngo’s en mensen die zich inzetten voor de rechten van vluchtelingen en migranten. Verschillende vrijwilligers en medewerkers van ngo’s worden momenteel vervolgd omwille van hun mensenrechtenwerk. De Griekse autoriteiten introduceerden afgelopen voorjaar bovendien strengere regels die het werk van ngo’s belemmeren.

“Het beleid van de EU en Griekenland is gericht op afschrikking. Daarom worden mensen in overbevolkte kampen zoals Moria – en nu Kara Tepe – vastgehouden in zeer schrijnende omstandigheden en moeten waardige alternatieven zoals PIKPA verdwijnen”, zegt de Vlaamse Carmen Dupont die al jarenlang actief is voor Lesvos Solidarity en PIKPA. “Nu te zien hoe PIKPA voor onze ogen wordt opgedoekt, is onbeschrijflijk schrijnend. Het is veel meer dan een opvangcentrum. Via PIKPA verdedigen we fundamentele Europese waarden zoals solidariteit, gelijkheid, waardigheid en verbinding.”

Amnesty International lanceerde eerder een wereldwijde e-mailactie gericht aan Notis Mitarachi, de Griekse minister van Asiel en Migratie om te eisen dat de beslissing terug gedraaid wordt. Vandaag roept de mensenrechtenorganisatie hem opnieuw op de beslissing over de sluiting van PIKPA te herzien en de ontruiming te staken. Vluchtelingen, asielzoekers en migranten op Lesbos en andere Griekse eilanden moeten in vreselijke omstandigheden zien te overleven in overvolle kampen. De hulp van ngo’s bij het verlenen van humane opvang is essentieel en moet door de overheid ondersteund worden.

Lees ook

Meer nieuws