Kapitein Carola Rackete van Sea-Watch moet vrijgelaten worden

Kapitein Carola Rackete van Sea-Watch moet vrijgelaten worden

Actueel

Amnesty International looft de vastberadenheid en visie van Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3. Ze zette haar vrijheid op het spel voor de veiligheid van de mensen op haar schip: verschillende vrouwen, mannen en kinderen die uitgeput waren na meer dan twee weken rond te dobberen op zee.

Wat ze gedaan heeft is duidelijk: mensenlevens redden. Dat ze nu gearresteerd is en onderzocht wordt voor beschuldigingen zoals het faciliteren van irreguliere migratie naar Italië en een poging om een oorlogsschip tot zinken te brengen, is surreëel. Het strafrecht mag niet gebruikt worden tegen mensen die proberen anderen te redden van levensgevaarlijke omstandigheden. Amnesty International roept op om de beschuldigingen te laten vallen en Carola Rackete vrij te laten.

Als kapitein van het schip heeft Carola Rackete haar plicht vervuld om mensen op zee te redden en naar een veilige plek te brengen. Europese autoriteiten, inclusief de Italiaanse en Maltese autoriteiten hebben nagelaten hun verplichtingen na te komen. Italië heeft haar zelfs gevraagd om het internationaal recht te schenden door mensen terug te brengen naar Libië, waar de omstandigheden voor vluchtelingen en migranten nog steeds gruwelijk zijn. De Italiaanse regering heeft zelf al toegegeven dat Libië niet beschouwd kan worden als een veilige haven, omdat vluchtelingen en migranten er bij terugkeer blootgesteld worden aan willekeurige detentie en foltering. Daarom moeten - van zodra mensen op de Middellandse Zee gered worden in Internationale wateren - Europese overheden snel tussenkomen en samenwerken om zo snel mogelijk een veilige haven te vinden in een ander nabijgelegen land.


Samen met vele andere ngo’s en middenveldactoren zullen we het strafproces van Carola Rackete op de voet volgen, net als de processen tegen andere moedige mensenrechtenactivisten die hun eigen leven riskeerden om mannen, vrouwen en kinderen te redden van de verdrinkingsdood, terwijl Europese overheden de andere kant uit kijken.


Carole Rackete is het eerste slachtoffer van de nieuwe maatregelen die de Italiaanse overheid op 14 juni bij decreet heeft aangenomen, en die in de komende weken door het Parlement kunnen aangenomen worden als wet. Het gaat om nieuwe bevoegdheden voor de Minister van Binnenlandse Zaken om toegang tot de territoriale wateren te ontzeggen om veiligheidsredenen of wanneer een schip irreguliere migranten aan boord heeft. In geval van niet-naleving kunnen de kapitein en de eigenaar van het schip elk een boete krijgen tussen 10.000 en 50.000 euro. In geval van herhaalde inbreuken kan het schip in beslag genomen worden. Zulke maatregelen hebben een duidelijk politiek doel: solidariteit en redding op zee door burgers verhinderen. Tegelijkertijd onttrekken Europese overheden zich zelf ook aan hun verantwoordelijkheden om levens te redden op zee. Dit is dus een recept voor ontelbaar meer doden op zee.

Samen met vele andere ngo’s en middenveldactoren zullen we het strafproces van Carola Rackete op de voet volgen, net als de processen tegen andere moedige mensenrechtenactivisten die hun eigen leven riskeerden om mannen, vrouwen en kinderen te redden van de verdrinkingsdood, terwijl Europese overheden de andere kant uit kijken.

Auteur: 
AMNESTY INTERNATIONAL

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 BrusselIngang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243

hier niet op duwen