De kapitein van Sea-Watch mag niet vervolgd worden omwille van haar levensreddende werk

De kapitein van Sea-Watch mag niet vervolgd worden omwille van haar levensreddende werk

Actueel

Gisteren besloot de onderzoeksrechter in Italië om de kapitein van Sea-Watch 3, Carola Rackete, vrij te laten. Het besluit is een opluchting voor ZIJ DIE OPKOMEN VOOR DE RECHTEN VAN MENSEN. Carola Rackete zette haar eigen vrijheid op het spel om anderen in veiligheid te brengen. 

“Door vrouwen, mannen en kinderen in het Middellands Zeegebied te redden en ze daarna naar een veilige haven te brengen, handhaafde Carola Rackete haar plicht onder de Internationale en Italiaanse wetgeving. De autoriteiten overtraden diezelfde wetten – in Italië en Malta – door haar de toegang tot een haven te weigeren.”, meldde de Amnesty-onderzoeker van Zuid-Europa. 

De Italiaanse rechter oordeelde dat de kapitein de wet niet heeft overtreden, maar juist haar plicht heeft vervuld door levens te redden. Er loopt nog steeds een onderzoek tegen haar wegens hulp bij irreguliere migratie, aanklachten die Amnesty International absurd vindt.  

Het Salvini-decreet

Carola Rackete is het eerste slachtoffer geworden van het harde veiligheidsdecreet, ook bekend als het Salvini-decreet. Dat decreet bevat maatregelen die een poging zijn om het levensreddende werk van ngo’s tegen te houden. De maatregelen zullen waarschijnlijk leiden tot meer onnodige sterfgevallen op zee en tot meer mensen die worden teruggebracht naar de verschrikkelijke omstandigheden in Libië.

Het tweede ‘Salvini-decreet’ werd aangenomen door de Italiaanse regering op 14 juni. De komende weken kan het Italiaans parlement het decreet omzetten in een wet. Het decreet zorgt voor nieuwe bevoegdheden voor de minister van Binnenlandse Zaken om de toegang tot de territoriale wateren te beperken omwille van redenen van de openbare veiligheid of indien een schip betrokken is bij het vervoer van irreguliere migranten. Indien dit niet wordt nageleefd kan de kapitein en de eigenaar van het schip onderworpen worden aan administratieve boetes tussen de 10.000 en 50.000 euro. Ook kan het schip in beslag worden genomen.

Amnesty roept de Italiaanse parlementsleden op om het salivini-decreet niet in een wet om te zetten. WE steunen sea-watch en alle mensen over heel europa die oproepen om de zaak tegen carola rackete te laten vallen.ACHTERGROND
Volgens het zeerecht was Carola Rackete, als kapitein van een schip, verplicht om mensen op zee te redden en ze in een veilige omgeving van boord te laten gaan. Carola had herhaaldelijk contact opgenomen met de Italiaanse en Maltese autoriteiten om een ontschepingshaven aan te vragen. Dit werd echter geweigerd.

Zoals door Italië wordt erkend, kan Libië niet worden beschouwd als een veilige plaats om van boord te gaan. Dit omwille van de willekeurige detentie en foltering waaraan vluchtelingen en migranten routinematig worden blootgesteld. Europese regeringen moeten sneller ingrijpen wanneer mensen worden gered in internationale wateren van de Middellandse Zee. Samenwerking is nodig om snel een veilige plaats te identificeren in een nabijgelegen Europees land.

 

MEER INFO

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 BrusselIngang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243

hier niet op duwen