Afbeelding
Iran: vooruitgang dankzij de Campaign for Equality

Iran: vooruitgang dankzij de Campaign for Equality

01 mei 2009

In 2006 werd in Iran de Campaign for Equality (Campagne voor Gelijkheid) gelanceerd, een initiatief dat de rechten van Iraanse vrouwen verdedigt. De Campaign for Equality wil een einde maken aan de discriminatie van vrouwen in de Iraanse wetgeving.

Om de Iraanse wet te wijzigen verzamelde de Campaign for Equality reeds duizenden handtekeningen (www.change4equality.org/english). Ook geeft de organisatie vrijwilligers een juridische opleiding. Daarna reizen ze het hele land rond en praten met vrouwen over hun rechten. Dit is volledig in overeenstemming met de Iraanse wet die educatieve workshops en petities toelaat. Toch werkt de Iraanse overheid de Campaign for Equality tegen en worden haar activisten onderdrukt. Zo werd hun website al meermaals geblokkeerd en vaak krijgen ze geen toelating om openbare vergaderingen te houden. Meestal houden ze hun workshops in de woningen van sympathisanten. De activisten kregen al dreigtelefoons die blijkbaar afkomstig waren van de veiligheidsdienst en ze werden gedagvaard voor verhoor.

Vrouwen in Iran worden gediscrimineerd door de wet. Ze worden uitgesloten van belangrijke functies. Zo kunnen zij geen rechter of president worden. In het huwelijk, bij echtscheiding, voogdij en erfenis hebben ze niet dezelfde rechten als mannen. Strafrechtelijke schade geleden door een vrouw wordt minder zwaar gestraft dan dezelfde schade door een man. Bewijs dat vrouwen leveren in de rechtbank is de helft waard van dat van een man. Hoewel de wettelijke leeftijd voor het huwelijk 13 jaar is, kan een vader de toestemming vragen om hun dochter op jongere leeftijd te laten huwen en met mannen die veel ouder zijn dan hun dochter. Mannen mogen polygaam zijn, vrouwen mogen niet meer dan één man hebben. Mannen hebben een onbetwistbaar recht om te scheiden, vrouwen niet.

Toch is niet alles in Iran somber voor vrouwen. De geletterdheid van vrouwen is fors gestegen sinds de Islamitische Revolutie in 1979, hoewel de meisjes in landelijke gebieden nog steeds achterblijven op jongens. De nadruk die de overheid legt op het onderwijs heeft ertoe geleid dat de meerderheid van de nieuwkomers in de universiteiten vrouwen zijn.

Volgens recente berichten zou de Iraanse regering ook begonnen zijn met het uitwerken van een wet die vrouwen toelaat alle vormen van eigendom van haar echtgenoot te erven. Hoewel dit nog niet volledig gelijk staat met erfenis, is dit toch een succes voor de Campaign for Equality. De wet over erven is afgeleid van de Islamitische wet en deze aanpassing maakt de weg vrij voor andere wijzigingen van de discriminerende wetten die gebaseerd zijn op de Islamitische wetgeving. Volgens berichten in de Iraanse media hebben regeringsfunctionarissen gezegd dat ook de betaling van bloedgeld aan mannen en vrouwen bij auto-ongelukken op gelijke voet zal behandeld worden.

Auteur: Spoedactie team

Lees ook

Meer nieuws