Afbeelding
Bezoek van Alexander De Croo en Hadja Lahbib aan China: Amnesty International roept België op om van mensenrechten een hoofdzaak te maken
Persbericht

Bezoek van Alexander De Croo en Hadja Lahbib aan China: Amnesty International roept België op om van mensenrechten een hoofdzaak te maken

10 januari 2024

Naar aanleiding van het bezoek van de Belgische premier Alexander De Croo en de minister voor Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib aan China, roept Amnesty International hen op om de mensenrechtensituatie in China centraal te stellen in de besprekingen met de Chinese autoriteiten.

“België is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie en heeft een unieke kans om te tonen dat voor ons land en voor de EU, het verdedigen van mensenrechten meer is dan holle slogans,” verklaart Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Premier De Croo en minister Lahbib moeten de Chinese autoriteiten oproepen een einde te maken aan de ernstige mensenrechtenschendingen waaraan ze zich schuldig maken en voorop stellen dat concrete vooruitgang nodig is.”

Amnesty International wil bijvoorbeeld dat België er bij China op aandringt om onmiddellijk een einde te maken aan het misbruik van nationale veiligheidswetgeving in zowel China als in Hongkong. Het tot doelwit maken van mensenrechtenverdedigers en anderen die van hun fundamentele rechten en vrijheden gebruik maken, moet volgens Amnesty gestopt worden. De aanbeveling om dit te bespreken is in lijn is met wat het federale parlement aan de regering opdroeg in een parlementaire resolutie uit 2020.

De organisatie heeft de excellenties ook informatie meegegeven over specifieke individuen van wie de mensenrechten worden geschonden door de Chinese autoriteiten met een verzoek om hun situatie expliciet aan te halen.

“We vragen premier De Croo om op te roepen tot de vrijlating van mensen die ten onrechte worden vastgehouden. Zo vragen we bijvoorbeeld dat hij pleit voor de vrijlating van Ilham Tohti, een eminente Oeigoerse academicus die al bijna tien jaar van zijn vrijheid wordt beroofd. In een resolutie riep het Parlement ook al op te pleiten voor zijn vrijlating.

“De Belgische delegatie moet ook expliciete aandacht geven aan slachtoffers van de Chinese repressie zoals Chow Hang-Tung, een mensenrechtenadvocaat die al bijna tweeënhalf jaar wordt vastgehouden en wordt beschuldigd van het overtreden van de nationale veiligheidswet in Hongkong.”

Het gebruik van technologie – onder meer voor bewakingsdoeleinden – op manieren die mensenrechten onderuit halen, zowel binnen als buiten China, is een andere bezorgdheid van Amnesty International.

“Gezien we vernemen dat in de Belgische delegatie ook vertegenwoordigers van Belgische bedrijven meereizen, moet benadrukt worden dat ook bedrijven onder het internationaal recht verplichtingen hebben te zorgen dat ze niet bijdragen tot mensenrechtenschendingen. Deze nood om zogenaamde ‘due diligence’ aan de dag te leggen moet benadrukt worden in het contact met zowel de Chinese overheid als bij de Belgische bedrijven die actief (willen) zijn in China.”

"Wij verwachten van Alexander De Croo en Hadja Lahbib dat ze concrete steun verlenen aan mensenrechtenactivisten en aan het maatschappelijk middenveld, die het slachtoffer zijn van een verschrikkelijke repressie in China. Het is ook essentieel dat onze premier en minister van Buitenlandse Zaken er bij de Chinese autoriteiten op aandringen om hun internationale verplichtingen na te leven en de aanbevelingen van de Verenigde Naties uit te voeren, in het bijzonder door een einde te maken aan de discriminerende maatregelen tegen bepaalde minderheden, zoals de Oeigoeren en de Tibetanen. Nu we in vele opzichten een cruciaal jaar ingaan, moet België de waarden die ons land en de EU als geheel nastreven, ook zelf uitdragen en in China met klem verdedigen. Zo kan ons land een duidelijk voorbeeld stellen," besluit Wies De Graeve.

Achtergrond

Sinds meerdere jaren is er in China sprake van een toenemende onderdrukking van vreedzame dissidenten en een verdere inperking van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Mensenrechtenverdedigers zijn er het slachtoffer van intimidatie, pesterijen, willekeurige opsluiting, foltering en andere vormen van mishandeling.

Onder het mom van het bestrijden van terrorisme, gaan de Chinese autoriteiten ook door met het onderdrukken van hoofdzakelijk islamitische minderheden in Xinjiang, zoals de Oeigoerse en Kazachse etnische groepen. In 2021 publiceerde Amnesty International een uitgebreid rapport waaruit blijkt dat de systematische massale opsluiting, foltering en vervolging door de Chinese staat neerkomt op misdaden tegen de mensheid. Ook Tibetanen worden nog steeds gediscrimineerd en beperkt in hun recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging, meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering.

In Hongkong blijven de autoriteiten vage beschuldigingen van ondermijning van de nationale veiligheid en opruiing gebruiken - met name op grond van de Nationale Veiligheidswet - om de politieke oppositie te onderdrukken en verschillende vormen van meningsuiting, vereniging en belangenbehartiging te criminaliseren. Journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten zijn gearresteerd en gevangengezet vanwege hun vreedzaam verzet.

Lees ook

Meer nieuws