Afbeelding
Nationaal actieplan partnergeweld 2008-2009 gelanceerd

Nationaal actieplan partnergeweld 2008-2009 gelanceerd

26 februari 2009

We hebben er even op moeten wachten maar op 15 december 2008 werd dan toch het volgende Nationaal Actieplan tegen Partnergeweld (NAP) voor België goedgekeurd.

Dit plan geldt voor de periode 2008-2009 en versterkt het plan dat werd àpgesteld voor de periode 2004-2007. Dit NAP beperkt zich niet, zoals de vorige, tot een opsomming van acties, maar gaat uit van een globale visie. Het heeft de volgende vier doelstellingen:

  • een goede coördinatie van de verschillende betrokken instanties zodat dit leidt tot een versterking van de doeltreffendheid en coherentie van de acties,
  • het duurzaam maken van de bestaande acties en de uitbreiding van de proefprojecten over het hele grondgebied,
  • de ontwikkeling van referentieinstrumenten voor personen die beroepshalve bezig zijn met deze problematiek alsook het versterken van de informatie-uitwisseling tussen hen en het voorzien van basis- en voortgezette opleidingen,
  • de preventie van partnergeweld door het sensibiliseren en informeren van het brede publiek.

Het NAP wil ook zijn toepassingsgebied verruimen naar andere vormen van geslachtsspecifiek geweld, zoals gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en genitale verminking. De integratie hiervan in het NAP zal worden bestudeerd door een nog op te richten werkgroep. Vermeldenswaardig is ook het feit dat dit plan aandacht besteedt aan de opvang en begeleiding van kinderen die getuige en/of slachtoffer zijn van intra-familiaal geweld.

Meer informatie en de tekst van het plan zijn te vinden op de website van Joëlle Milquet, minister van Gelijke Kansen en bevoegd voor het NAP: www.milquet.belgium.be.

Hopelijk zullen de concrete acties en maatregelen ons weer een stapje dichter brengen in het terugdringen van partnergeweld. Amnesty volgt het in ieder geval verder op!

Auteur: Els De Wit - Themateam vrouwenrechten

Lees ook

Meer nieuws