Handtekeningen om mensenrechtenactivisten te helpen

Handtekeningen om mensenrechtenactivisten te helpen

Blog

In 2017 zetten 21.058 supporters in Vlaanderen hun handtekening onder een van onze petities voor mensenrechtenverdedigers, waarin we eisen dat overheden hun aanklachten of acties tegen vreedzame activisten stopzetten.

Mensenrechtenverdedigers spelen een belangrijke rol om wanpraktijken van machthebbers onder de aandacht te brengen.

De tol die ze daarvoor betalen, is hoog. Ze worden bedreigd en krijgen te maken met smaadcampagnes en fysiek geweld. Onmenselijk strenge wetten moeten hen tegenhouden om hun werk te doen. In 2017 bekochten meer dan 312 mensenrechtenverdedigers hun mensenrechtenwerk met hun leven.

Midden mei 2017 trapten we daarom een internationale campagne voor mensenrechtenverdedigers op gang. De boodschap luidt: ‘Join the brave’. Wereldwijd vraagt Amnesty International zoveel mogelijk handtekeningen voor de erkenning, steun en bescherming van deze moedige mensen, die heel wat gevaren en obstakels trotseren om hun rechten en die van anderen te verdedigen. Alle handtekeningen samen zijn een belangrijk instrument om de internationale druk op machthebbers hoog te houden.

Hoop

We vroegen onder andere aan de Cambodjaanse overheid om Tep Vanny vrij te laten, die het opneemt voor het huisvestingsrecht van haar gemeenschap. We riepen Honduras op om de dochter van activiste Berta Cáceres te beschermen en een onafhankelijk en transparant onderzoek te starten naar de moord op haar moeder. We eisten van Egypte de vrijlating van gewetensgevangene Tarek Hussein. Voor Vanny, Berta en andere activisten blijft onze strijd voorlopig doorgaan. Maar er kwamen vorig jaar ook veel mensenrechtenverdedigers vrij, onder wie Tarek, de Soedanese dr. Mudawi, die mensenrechtenschendingen in Darfoer aan het licht bracht, en de Bahreinse activiste Ebtisam Al-Saegh, die getwitterd had over mishandeling in de Isa-vrouwengevangenis in de hoofdstad Manama.

Elk goed nieuws toont dat onze hoop op positieve verandering niet ongegrond of naïef is. En dat jouw handtekening, samen met die van veel mensenrechtensupporters wereldwijd, ook in 2018 het verschil kan maken.


“De erkenning van mensenrechtenverdedigers biedt bescherming, maakt ze zichtbaar en zorgt dat ze een minder gemakkelijk doelwit worden voor overheden.”

Dr. Ibrahim Mudawi uit Soedan, zelf verschillende keren opgesloten voor zijn mensenrechtenwerk


 

#BRAVE - kom op voor mensenrechtenverdedigers

hier niet op duwen