Grote bedrijven bespreken probleem kinderarbeid in de DRC

Grote bedrijven bespreken probleem kinderarbeid in de DRC

Goed nieuws

Recent kwamen een verschillende Chinese en Westerse bedrijven samen om te antwoorden op de aanklachten van Amnesty International in verband met mensenrechtenschendingen en kinderarbeid in de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze eerste positieve stap is mede het resultaat van de massale oproep van activisten wereldwijd.

In een onlangs verschenen rapport klaagt Amnesty International het probleem van kinderarbeid in de kobaltmijnen in de DRC aan. Kobalt wordt gebruikt in de herlaadbare batterijen van onze smartphones of elektrische wagens. Meer dan de helft van alle kobalt komt uit de DRC. Een deel ervan wordt onder erbarmelijke omstandigheden met de hand uit de grond gehaald. Onder de mijnwerkers zijn bovendien veel kinderen, sommige niet ouder dan zeven jaar. 

Uit het onderzoek van Amnesty International blijkt dat veel elektronicaproducenten, waaronder Samsung, Apple en Sony niet kunnen aantonen dat er geen sprake is van kinderarbeid bij de winning van de kobalt in hun producten. Daarom eisten duizenden activisten wereldwijd dat deze producenten hun verantwoordelijkheid opnemen. Tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag eisten ook duizenden Vlaamse jongeren actie van de grote elektronica-bedrijven.

Belangrijke eerste stap

In reactie op het Amnesty-onderzoek en wereldwijde actie bespraken het Chinese Huayou Cobalt, Apple, Samsung, Sony en andere internationale bedrijven onlangs de mensenrechtenschendingen in de kobalt-productieketen. De bespreking was een initiatief van de Chinese Kamer van Koophandel voor Metalen, Mineralen en Chemische Producten, met steun van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een belangrijke multilaterale instelling.

Dat het initiatief uit Chinese hoek komt, hoeft niet te verbazen. Chinese bedrijven zijn wereldwijd grote spelers in de ontginning, verwerking en handel van kobalt, en domineren deze helemaal in de DRC.

Het was de eerste keer dat bedrijven bijeenkomen over het onderwerp en dat Chinese en Westerse bedrijven rond dit thema samenwerken. Het is baanbrekend dat ze de noodzaak erkennen om hierbij ook de overheid van de  DRC te betrekken. In hun gezamelijke verklaring verwijzen de bedrijven ook naar de Richtlijnen van de OESO. Deze internationale richtlijnen eerbiedigen is een noodzakelijke voorwaarde om de mensenrechtenschendingen die Amnesty beschreef aan te pakken. 

Amnesty International blijft de kwestie op de voet volgen en zal erop toezien dat de bespreking ook werkelijk leidt tot veranderingen in de praktijk.