De gestolen jeugd van Kasai, DRC

De gestolen jeugd van Kasai, DRC

Blog

De oorsprong van de Kasai crisis

De regering van de Democratische Republiek Congo (DRC) scoort slecht in de aanpak van lokale conflicten.  President Joseph Kabila, die in 2001 aan de macht kwam nadat zijn vader werd vermoord, is er niet in geslaagd om burgers te beschermen.

Volgens het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR) heeft de Congolese regering en de veiligheidsdiensten op sommige momenten, de lokale spanningen eerder gevoed en werd er zelfs met bepaalde milities samengewerkt in het plegen van misdrijven en schendingen tegen de burgerbevolking.

In april 2016 escaleerden de spanningen in de centrale Kasai provincie toen de nationale regering weigerde om Jean-Pierre Mpandi in zijn positie als traditionele chef, de zogenaamde Kamuena Nsapu, te erkennen. Gedurende de daaropvolgende weken begonnen de aanhangers van Kamuena Nsapu overheidsinstellingen, politie en andere symbolen van de staat aan te vallen. Het geweld intensifieerde nadat chef Kamuena Nsapu doodgeschoten werd tijdens een operatie van het leger op 12 augustus 2016.

 


“De internationale gemeenschap en de Afrikaanse leiders kunnen het zich niet veroorloven om nog langer deze wanhopige en gevaarlijke situatie, te negeren”.

Amnesty International

 

Gebruikte en misbruikte kinderen

De crisis in Kasai, in het centrum van de DRC, wordt gekenmerkt door onthutsende brutaliteit van de betrokken partijen tegen de burgerbevolking. Weinig is tot op heden gezegd geweest over hoe deze crisis een einde heeft gemaakt aan de dromen van honderdduizenden kinderen. Volgens een UNICEF-rapport uit mei 2018 maken kinderen 60% van de gewapende bewegingen uit.

Onze onderzoekers hebben mensen geïnterviewd die in september 2017 verbleven in kampen van intern verplaatste personen en stelden vast dat kinderen sinds juni 2016 begonnen deel uit te maken van deze gewapende groeperingen. Sommige kinderen werden door hun ouders of verwanten voorgelogen of aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de Kamuena Nsapu opstandelingen.

Aaron*, 16 jaar, vertelde dat zijn vader hem onder druk zette om toe te treden tot de gewapende beweging in 2017.  “Hij vertelde me dat mijn vrienden zich ook gingen aansluiten en zo het land gingen bevrijden.  Ga hetzelfde doen.”  Vera*, nog maar 15 jaar, werd gedwongen door haar grootvader, ook een chef van een Tshiota (een initiatiecentrum), om zich aan te sluiten bij de Kamuena Nsapu beweging.

De vrienden van Constant* vertelden hem in 2016 dat de Kamuena Nsapu groepering een nieuwe beweging was die door oorlog het land zou bevrijden en dat de beweging veel geld betaalde.  Constant dacht ook dat hij gratis onderwijs zou genieten als hij zich aansloot bij de gewapende groepering. Hij was toen 15 jaar.

De beproeving die de kinderen van Kasai hebben doorstaan

Na een initiatieritueel waarbij kinderen gedwongen werden om onder andere geheime drankjes en alcohol te drinken en levende insecten te eten, waardoor ze zogezegd beschermd zijn tegen kogels, werden kinderen erop uitgestuurd om te moorden en werden zij gebruikt als een levend schild door volwassenen.

Bertine*, een 13-jarig oud meisje stelde “wanneer we erop uitgingen om te vechten, werden wij (de meisjes) in de voorste linies geplaatst en de mannen achter ons. We werden bewapend met machetes en messen.”

Een ander meisje, Marine*, 14 jaar, vertelde ons “we gingen naar het gewapend conflict met een dweil… papa Dieudo, een van de Kamuena Nsapu leiders, vertelde ons dat als we de dweil voor de soldaten zouden zwaaiden, hun hoofd afgehakt zou worden. Ik heb verschillende keren met de dweil gezwaaid, maar ik heb nooit een soldaat weten doodgaan.”

We hebben Christelle* ontmoet in september 2017 wanneer zij 17 jaar oud was. Ze vertelde ons dat jonge meisjes die geen maagd waren, elke nacht verkracht werden door de leiders van het initiatiecentrum.

In september 2017 achterhaalde Amnesty International dat 34 kinderen vastgehouden werden omwille van hun banden met de beweging van Kamuena Nsapu.

gestolen jeugd

Sophie werd naar het gewapend conflict gestuurd door de Kamuena Nsapu beweging.  Zij dacht dat ze alles zou krijgen: onderwijs en een betere toekomst. Zij geloofde hen en maar werd getuige van verschrikkelijke geweld, dat geen enkel kind ooit zou mogen zien.


“Ze zegden ons niet te reageren wanneer de Tishiota [initiatiecentrum] werd aangevallen. Ze zegden dat we de naam van de grote chef [Kamuena Naspu] moesten oproepen om te verdwijnen.”

Sarah*, in 2002 geboren, verloor haar moeder in januari 2017

 


 

Stuur een dringende boodschap naar de president van de DRC om de kinderen van de Kasai te beschermen.

Zolang het geweld in Kasai voortduurt, zullen de kinderen blijven lijden en blootgesteld worden aan vreselijk geweld.

Duizenden kinderen werden ofwel gedwongen gerekruteerd ofwel misleid om mee te vechten in het gewapend conflict door de gewapende bewegingen, zoals Kamuena Nsapu. De militaire campagne die de regering lanceerde tegen de Kamuena Nsapu opstandelingen, heeft reeds aan duizenden mensen het leven gekost en heeft geleid tot een vluchtelingenstroom van meer dan 1 miljoen mensen, die zich verplaatsen zowel binnen de Kasai regio als over de landsgrenzen met Angola.

Kinderen, sommige amper 11 jaar, die in 2017 met onze onderzoekers spraken, vertelden verhalen over gruwelijk misbruik, inclusief het gedwongen moeten participeren aan de strijd, waarbij ze kogelwonden opliepen. Zij vertelden evenzeer dat zij door de Kwamuena Nsapu leiders gedwongen werden om mysterieuze drankjes te drinken, die hen zogezegd zouden beschermen tegen deze kogels in de strijd. 

Volgens VN-agentschappen verergert de humanitaire crisis die voortkomt uit het gewapend conflict, met meer dan 700.000 kinderen die ondervoed zijn en dringende hulp nodig hebben om te herstellen van acute ondervoeding.

De Congolese regering moet onmiddellijk actie nemen om kinderen te beschermen tegen ingeschakeld worden in gewapende groeperingen en andere misbruiken door alle betrokken partijen bij het conflict. teken de petitie!

de Kasai regio

De Kasai regio: de Kasai regio bestaat uit 5 provincies: Kasai central, Kasia, Lomami, Sankuru en Kasai Oriental.

De Kasai regio: de Kasai regio bestaat uit 5 provincies: Kasai central, Kasia, Lomami, Sankuru en Kasai Oriental.

De crisis in cijfers

Sinds 2016 wordt de bevolking van de Kasai regio blootgesteld aan aanvallen van de gewapende groeperingen, milities en overheidstroepen.  De crisis in de regio heeft reeds duizenden levens gekost.  Instabiliteit heeft geleid tot één van de meest ernstige humanitaire situaties in de wereld.

+3.000

Volgens een rapport van de vertegenwoordiger van het Vaticaan in DRC werden 3.383 mensen vermoord tot en met juni 2017.

Meer over de Kasai crisis

Amnesty International heeft bij een aantal gelegenheden, haar bezorgdheden geuit over de crisis in Kasai en roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de misbruiken en om gerechtigheid te bekomen. In de nasleep van een aantal rapporten van mensenrechtenorganisaties, heeft Radio France International een in-depth onderzoek gevoerd naar de crisis in Kasai.  Hier kan je drie broadcast uitzendingen terugvinden over de oorsprong van de crisis, de brutale reactie van het leger en de reactie van de VN.

©United Nations/Photos taken by OHCHR

Kasai crisis: sleutelmomenten

Emmanuel Shadari ©RadioOkapi/Ph. John BompengoChief Kamuena NsapuMassagraven in de Tshimbulu regio ©REUTERS/Aaron RossZaida Catalan en Michael Sharp

03 april 2016

Congolese autoriteiten hebben een gezamenlijke operatie (Leger, de inlichtingendiensten en de nationale politie) opgezet bij het huis van Kamuena Nsapu met betrekking tot de beschuldigingen over vermeend wapenbezit.

23 juli 2016

Aanhangers van Kamuena Nsapu voeren geplande aanvallen uit ten aanzien van Ntenda, een rivaal van Chef Kamuena Nsapu, waarbij op zijn minst 6 mensen werden gedood en honderden hutten werden vernietigd.

12 augustus 2016

Chef Kamuena Nsapu wordt thuis gedood door Congolese ordediensten nadat onderhandelingen over zijn overgave mislukten. Meerdere kinderen werden tijdens deze aanval gedood.

4 januari 2017

Veiligheidsdiensten filmden zichzelf terwijl ze aanhangers van Kamuena Nsapu vermoordden met knuppels in Tshimbulu. Minstens 19 massagraven worden in de Tshimbulu regio later blootgelegd door de VN.

12 maart 2017

Zaida Catalan en Michael J. Sharp, 2 VN-experten die mensenrechtenschendingen in de regio onderzochten, worden ontvoerd en gedood.

Joseph, 13, gerekruteerd om te moorden

Joseph* wordt ervan verdacht zeven soldaten te hebben gedood op 6 maand tijd. Hij is 13 jaar oud. Duizenden meisjes en jongens in Kasai worden sinds 2016 onderworpen aan een soortgelijke behandeling door Kamuena Nsapu.

Video ©UNICEF 2018

Bescherm de kinderen van Kasai nu!

In juli 2018 rapporteerde het expertenteam van de VN Mensenrechtenraad dat de gewapende groeperingen en de reguliere Congolese instanties ernstige schendingen, die mogelijk als oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de mensheid gecategoriseerd kunnen worden, hebben begaan.  Zij stellen dat de betrokken gewapende groepen nog steeds kinderen gedwongen rekruteren en dat de respons van de Congolese overheid strijdig is met de regels van het internationaal humanitair recht.

De verhalen die we gehoord hebben van kinderen, sommige amper 9 jaar oud, maken schetsen een gruwelijk en vreselijk beeld over wat gebeurt in Kasai. We klagen dit voortdurende geweld in Kasai aan, en meer specifiek de schendingen en misbruiken tegen kinderen.

De Congolese regering moet effectieve maatregelen nemen om kinderen te beschermen tegen gedwongen en vrijwillige inlijving door gewapende groepen, tegen de inzet van kinderen in gewapende conflicten en tegen elke andere vorm van misbruik door alle betrokken partijen bij het conflict in deze regio. Verder moet de Congolese overheid ook verzekeren dat voormalige kindsoldaten toegang hebben tot programma’s die tegemoetkomen aan hun nood aan ondersteuning op lange termijn en aan re-integratie in de samenleving.

Zij dromen nog steeds over een betere toekomst

© UNICEF/UN0162334/Tremeau

Studenten gaan naar de les in een tijdelijke school in een tent, opgezet door Unicef in Mulombela, Kasai, DRC.


“We sloten ons aan bij de beweging uit armoede. Hier werd ons schoolbenodigdheden en zorg beloofd. Ik wil naar school gaan om mekanieker of parlementariër te worden.”

Francis*, 16 jaar oud