Ontmoeting minister Reynders en Amnesty’s secretaris-generaal Salil Shetty

Ontmoeting minister Reynders en Amnesty’s secretaris-generaal Salil Shetty

Persbericht

Vandaag vond in Brussel een ontmoeting plaats tussen vice-eersteminister Didier Reynders en Salil Shetty, de secretaris-generaal van Amnesty International. Het gesprek ging hoofdzakelijk over de rol van België met betrekking tot mensenrechten op het internationale toneel en de verwachtingen van Amnesty.

Amnesty International stelt vast dat mensenrechten globaal onder zware druk staan en roept België op om mee het leiderschap op te nemen om deze gevaarlijke trend te counteren.

“De uitdagingen zijn groot – denk maar aan de wereldwijde vluchtelingencrisis, gewapende conflicten, terreurdreiging en de respons daarop, klimaatverandering, ongelijkheid en ga zo maar door. In plaats van deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, stellen we vast dat ook multilaterale fora geblokkeerd geraken door de enge blik op het eigen belang van staten of regio’s,” zegt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

“Het internationaal recht en het recht over mensenrechten in het bijzonder is er net om globale problemen gezamenlijk en duurzaam op te lossen. Maar in plaats daarvan worden mensenrechten al te vaak gezien als een obstakel eerder dan als deel van de oplossing. We hebben echt leiderschap nodig om deze trend te counteren.”

België toont zich op de internationale scène vaak een voorvechter van mensenrechten maar volgens Amnesty International kan het land beter. Tijdens het gesprek pleitte Amnesty International voor meer aandacht voor mensenrechtenverdedigers: vrouwen en mannen die zich op het terrein inzetten voor de rechten van hun medemens en daardoor vaak een erg groot risico lopen. Amnesty verwacht van België een krachtdadig beleid om mensenrechtenverdedigers wereldwijd beter te beschermen.

Amnesty pleitte tijdens het gesprek met minister Reynders ook voor een andere Belgische aanpak van staten zoals Saudi-Arabië. Salil Shetty ging daarnaast in op de Europese aanpak van het vluchtelingen- en migratievraagstuk. Hij pleitte tegen het uitbesteden van het Europese vluchtelingenbeleid aan landen zoals Libië en riep op tot solidariteit en een op mensenrechten gebaseerde aanpak.

Er was eveneens een interessante gedachtewisseling over de situatie in de Democratische Republiek Congo en in Burundi. Beide heren toonden zich uiterst bezorgd over de situatie in Kasaï en andere Congolese regio’s waar het geweld oplaait en humanitaire crisis om de hoek loert.

Aan het eind van de vergadering overhandigde de Amnesty’s secretaris-generaal 10.000 handtekeningen van bezorgde Belgische burgers die aan de regering vragen om in de relaties met de Verenigde Staten van Amerika mensenrechten centraal te stellen.