Mensen zonder papieren: dringend concrete oplossingen nodig

Mensen zonder papieren: dringend concrete oplossingen nodig

Actueel

Amnesty International herhaalt zijn oproep aan de federale regering om concrete stappen te nemen om de mensenrechten van mensen zonder wettig verblijf te garanderen.

De noodkreet van Dokters van de Wereld toont nogmaals aan dat het absoluut noodzakelijk is dat de regering snel een uitweg biedt om grote menselijke drama’s te vermijden. Zo stelt de organisatie dat de fysieke en psychologische toestand van de mensen in hongerstaking aanzienlijk achteruitgaat.

Ook de Speciale Rapporteurs van de VN voor extreme armoede en mensenrechten en voor de mensenrechten van migranten intervenieerden vorige week met een brief aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hierin wordt opnieuw benadrukt dat personen zonder wettig verblijf veelvuldig worden blootgesteld aan mensenrechtenschendingen in België en dat zij deze schendingen vaak niet durven aan te vechten omwille van de angst om uitgewezen te worden.

De Rapporteurs stellen dat de Belgische Staat verschillende maatregelen moet nemen om aan zijn mensenrechtenverplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen steunen op drie pijlers: 1) het oprichten van een permanente onafhankelijke commissie die bevoegd is om verzoeken tot regularisatie te onderzoeken, 2) het specifiëren en verruimen van de voorwaarden voor toegang tot de regularisatieprocedure op het Belgisch grondgebied en 3) het beschermen van de mensenrechten van mensen zonder wettig verblijf door te bepalen dat openbare diensten die een klacht of verzoek tot hulp ontvangen geen informatie doorgeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken, verantwoordelijk voor het terugkeerbeleid. Deze laatste aanbeveling werd vorige week ook geformuleerd door het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens in België.

In een brief aan de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie had Amnesty eerder ook al gewezen op de noodzaak om zowel op korte termijn als op structureel niveau oplossingen uit te werken die de mensenrechten garanderen. Dit vraagt om een duidelijk, transparant en humaan regularisatiebeleid, wat onder meer inhoudt dat regularisatie toegekend moet worden op basis van permanente en precieze criteria en dat ieder dossier individueel dient onderzocht te worden.

Amnesty benadrukte ook dat staten regularisatie dienen mogelijk te maken voor mensen zonder een wettig verblijf, minstens wanneer dat de enige of meest logische manier is om hun mensenrechten te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen of -misbruiken, of aan mensen die door complexe, lange en dure verblijfsprocedures en door de organisatie van de arbeidsmarkt in een ‘gecreëerde’ irreguliere toestand worden gebracht en gehouden. De Secretaris-Generaal van Amnesty International wees de regering ook op de reputatieschade die België op dit moment loopt. Het is moeilijk een geloofwaardig voorvechter te zijn op de internationale scène wanneer het eigen huis niet op orde staat.

Het is de federale regering die verantwoordelijk is om oplossingen uit te werken en om te zorgen dat de mensenrechten van de hongerstakers en van de andere mensen zonder wettig verblijf in ons land worden beschermd. We roepen de regering met aandrang op om nog meer onherstelbare schade of erger te voorkomen, en om structureel oplossingen uit te werken die soortgelijke acties in de toekomst kunnen vermijden. De voorbije weken legden verschillende organisaties en personen met specifieke expertise rond het thema constructieve voorstellen op tafel over hoe deze oplossingen precies vorm kunnen krijgen.

hier niet op duwen