Focus op Vrouwen juni 2009

Focus op Vrouwen juni 2009

De nieuwste editie van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam belicht opnieuw heel wat actuele items ivm vrouwenrechten.

Tussen 17 en 19 april 2009 kwamen de regeringen van alle Amerikaanse landen, uitgezonderd Cuba, samen in Trinidad en Tobago voor de vierjaarlijkse ‘Top van de Amerika’s’. Gezien de sfeer van verzoening die momenteel heerst tussen de regering van VS-president Barack Obama en andere regeringen in de Amerika’s, bood deze top een ongeëvenaarde opportuniteit om een sterke mensenrechtenvisie uit te stippelen voor het continent.

Amnesty International stuurde een delegatie om de regeringen ertoe te bewegen het mensenrechtenperspectief centraal te stellen in hun zoektocht naar oplossingen ten tijde van globale economische crisis. Desondanks verdwenen mensenrechten andermaal naar de achtergrond, waardoor dit helaas de ‘top van de gemiste kans’ werd. Want zonder oog voor mensenrechten bestaat er volgens Amnesty International een reële kans dat de crisis en de geformuleerde antwoorden erop bestaande ongelijkheden zullen versterken.

Voor vrouwen, die hun rechten vaak slechts in de marge kunnen uitoefenen, is dit geen goed nieuws. We zetten voor jullie nog even de huidige situatie van vrouwen in Centraal- en Zuid-Amerika op een rij. Rapporten uit Mexico, Guatemala, Venezuela en Brazilië tonen aan dat geweld tegen vrouwen diepgeworteld en wijdverspreid is in Latijns-Amerikaanse samenlevingen.

Berichten over geweld tegen vrouwen blijven ons ook bereiken vanuit andere hoeken van de wereld. Sinds begin van dit jaar, in de periode tijdens en na de oorlog, werd in de Gazastrook een toename geregistreerd van huiselijk geweld en seksueel misbruik van vrouwen.

Tot slot berichten we over het jaarlijkse Benefietconcert voor Amnesty Vlaanderen dat dit jaar het vreselijke lot van vrouwen in de Democratische Republiek Congo in de kijker zette. Ontdek dit alles verder in dit nummer!

 

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen