Focus op Vrouwen januari 2013

Focus op Vrouwen januari 2013

Uit de beweging

De editie van januari 2013 van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam.

Editoriaal

In deze Focus op Vrouwen zoomen we nog­maals in op Colombia, een land dat het voorbije jaar de rode draad vormde in het werk van het vrouwenrechtenteam. Met het rapport ‘Colombia: verstoken van gerechtig­heid’ blikt Amnesty International terug op een rapport van een jaar eerder omtrent conflictgebonden seksueel geweld. Welke inspanningen leverden de autoriteiten in­middels om een einde te maken aan sek­sueel geweld en de ermee gepaard gaande straffeloosheid?

Dat seksueel geweld gehanteerd wordt om terreur te zaaien en gedrag van mensen te beïnvloeden, ook buiten de context van oorlog en conflict, blijkt uit het toenemend aantal verkrachtingen gericht tegen mensen van de holebi-gemeenschap in Midden- en Zuid-Afrika. Ook dit ‘corrigerend’ verkrach­ten van mensen omwille van hun seksuele geaardheid gaat gepaard met een enorme straffeloosheid.

Verder besteden we in deze editie aandacht aan de specifieke situatie en rechten van meisjes. Op 11 oktober werd de ‘Interna­tionale Dag van het Meisje’ gevierd, om de unieke uitdagingen waarmee meisjes wereldwijd geconfronteerd worden op de voorgrond te plaatsen. Meisjes worden ook slachtoffer van geweld doordat zij zich inzetten voor de verdediging van mensenrechten. Zo kreeg het Pakistaanse veertienjarige meisje Malala Yousoufzai een kogel in het hoofd omdat zij het recht op onderwijs voor meis­jes verdedigde.

In onze filmbespreking nemen we jullie tot slot mee naar het noorden van Chili, naar de droge en desolate Atacamawoestijn waar astronomen, geologen, archeologen en historici trachten het verleden in kaart te brengen. Maar waar eveneens groep­jes vrouwen op zoek zijn naar resten van verdwenen familieleden.

 

 

Focus op Vrouwen ontvangen?

Schrijf je in op de digitale versie van Focus op Vrouwen via de rechterkolom op deze pagina.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten