Focus op vrouwen december 2009

Focus op vrouwen december 2009

Uit de beweging

De december 2009-editie van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam. 

Editoriaal

In de vorige editie kondigden we het al aan… in maart 2010 nemen we officieel afscheid van de Stop Geweld Tegen Vrouwen-campagne. Stiekem met een beetje spijt in het hart. Maar tegelijkertijd blikken we hoopvol vooruit naar de uitdagingen die de nieuwe campagne rond menselijke waardigheid biedt op het vlak van vrouwenrechten. We geven jullie een voorsmaakje van wat er in het verschiet ligt.

Eén van de blikvangers is moedersterfte. Het aantal vrouwen dat jaarlijks sterft tijdens de zwangerschap of bevalling, in combinatie met de vermijdbare oorzaken van armoede en discriminatie die er vaak aan ten grondslag liggen, maken dringende actie rond deze schending noodzakelijk. Sierra Leone is absolute koploper wat het aantal slachtoffers betreft. We lichten toe waarom de situatie er zo schrijnend is en op welke vernieuwende manier Amnesty International hier een verschil kan maken. Moedersterfte zal het komende jaar dus het zwaartepunt vormen binnen het werk van het vrouwenrechtenteam van Amnesty Vlaanderen. Daarnaast worden de thema’s uit het verleden uiteraard opgevolgd en blijven we oog hebben voor andere vrouwenrechtenschendingen.

Zo brengen we jullie in deze editie een inhoudelijk dossier rond ‘feminicide’, het fenomeen waarbij vrouwen en meisjes vermoord worden, vaak gekenmerkt door een uitzonderlijke brutaliteit en gepaard gaand met een wijdverspreide straffeloosheid. Deze praktijk doet zich voor onder uiteenlopende vormen en in verschillende culturen. We geven jullie een overzicht.

En verder blijven we natuurlijk aandacht vragen voor acute problemen waarmee vrouwen te kampen hebben en die om onmiddellijke actie vragen. Ruim dertien jaar na de oorlog in Bosnië en Herzegovina wachten tienduizenden vrouwen nog steeds op gerechtigheid. Onze schrijfactie roept de autoriteiten op om deze slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld de compensatie en ondersteuning toe te kennen waar ze recht op hebben. Schrijf mee!

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten