Persbericht

België: opsluiting van kinderen in gesloten centra wel strijdig met IVRK

18 april 2008

Verschillende organisaties reageren op de uitspraak van Minister voor Migratie- en Asielbeleid Turtelboom dat de opsluiting van kinderen in gesloten centra niet strijdig zou zijn met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (IVRK).

In een antwoord op een parlementaire vraag van senator Freya Pirijns op 17 april jl., stelde de Minister dat het opsluiten van kinderen in gesloten centra haar inziens niet strijdig is met het IVRK. De onderschrijvende organisaties, die een grote expertise hebben opgebouwd wat mensenrechten betreft en binnen hun werking kennis hebben gemaakt met de omstandigheden waarin kinderen opgesloten worden in de gesloten centra, wensen deze uitspraak op verschillende punten tegen te spreken.

Artikel 37 van het IVRK stelt dat de opsluiting van kinderen enkel een uiterste maatregel kan zijn en dit voor de kortst mogelijke duur. Opsluiting geldt in België niet als uiterste maatregel maar gebeurt systematisch. Wat de kortst mogelijke duur van de detentie betreft, kunnen we duidelijk zijn: detentieperiodes van meerdere maanden vormen geen uitzondering. Onlangs nog werd een driejarig kind vijf maanden lang vastgehouden in een gesloten centrum. Enkel een tussenkomst van het Europees Hof kon ervoor zorgen dat het kind en zijn ouders in vrijheid werden gesteld. De huidige Belgische praktijk van opsluiting van minderjarigen louter omwille van hun verblijfsstatus schendt wel duidelijk het IVRK. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt zelf dat de opsluiting van gezinnen met kinderen een volwaardig onderdeel is van het uitwijzingsbeleid.

Tot slot willen wij herinneren aan Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, dat stelt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen het belang van het kind de eerste overweging moet zijn. Het opsluiten van kinderen in een gesloten centrum met een gevangenisregime is vanzelfsprekend niet in het belang van het kind. Integendeel, de opsluiting leidt volgens verschillende kinderpsychiaters tot zware trauma's en een remming van de ontwikkeling van het kind.

De onderschrijvende organisaties roepen de Minister en het Parlement op om dringend een einde te stellen aan deze wantoestanden.

Beweging voor Kinderen zonder Papieren
Unicef België
Amnesty International België
Liga voor de Mensenrechten
Ligue de Droits de l'Homme
Childfocus
Ankie Vandekerckhove (Vlaams Kinderrechtencommissaris)
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Service Droit des Jeunes
Le Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant
Le Délégué général aux droits de l'enfant

Lees ook

Meer nieuws