België: Amnesty roept agenten op tot kalmte en politiek tot actie

België: Amnesty roept agenten op tot kalmte en politiek tot actie

Persbericht

Amnesty International is ongerust over de recente getuigenissen van jonge mannen en jongens die hardhandig en schijnbaar enkel omwille van hun uiterlijk onheus werden behandeld door politieagenten.

“Het incident met gerespecteerd onderzoeker Montasser Alde’emeh, de aanpak van vier erg jonge Kortrijkzanen en de getuigenissen van twee jongemannen vorige week in het Antwerpse, moeten alarmbellen doen afgaan bij de korpsen en politieke verantwoordelijken,” zegt Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke van Amnesty in Vlaanderen. “De regering roept burgers op om ondanks de terreurdreiging kalm te blijven, het is hoog tijd om die oproep te herhalen voor de politiekorpsen.”

“Zeker in de huidige situatie wordt van politieagenten verwacht dat ze alert en doortastend optreden om de veiligheid van burgers te garanderen. Dat is geen gemakkelijke opdracht maar dat is helemaal geen reden om zich niet te houden aan de basisregels van controles, fouilleringen en aanhoudingen." 

Etnisch profileren

Elk dergelijk incident moet afzonderlijk en ernstig onderzocht worden. Maar het mag niet daarbij blijven. De politiek moet zich buigen over het probleem. De getuigenissen geven immers een indicatie van een toenemend probleem van etnisch profileren een vorm van discriminatie door de politie (*).

Etnisch profileren heeft niet enkel een impact op de gecontroleerde burgers. Het draagt bij tot negatieve beeldvorming van minderheden, schaadt de legitimiteit van de politie en kan een factor zijn in het zich afzetten tegen de maatschappij.

Amnesty International raadt personen die zich slachtoffer voelen van onheuse behandeling door politieagenten of ander veiligheidspersoneel aan om klacht in te dienen.

(*) Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en in strijd met de mensenrechten. Op sociale media in België wordt momenteel de term racial profiling gebruikt. Beide termen zijn volgens Amnesty uitwisselbaar. 

hier niet op duwen