Amnesty voert actie aan hoofdkantoor Shell

Amnesty voert actie aan hoofdkantoor Shell

Persbericht

De activiteiten van oliemaatschappijen hebben een bijzonder nefaste impact op de mensenrechten van de bevolking in de Niger-delta. Amnesty voerde op 30 september actie aan het Brusselse hoofdkantoor van Shell, het belangrijkste oliebedrijf in de Niger-delta.

In het rapport Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta onderzoekt Amnesty de invloed van olielekken, gasverbranding, afvallozing en andere praktijken van de olie-industrie op mensenrechten. Mensen in de Niger-delta drinken besmet water, koken in vervuild water, eten bedorven vis en ademen onzuivere lucht in. Hun recht op water, voedsel, gezondheid en broodwinning wordt ernstig geschonden. De Nigeriaanse overheid draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, maar ook bedrijven zijn gebonden aan respect voor mensenrechten.

Op 1 juli 2009 kreeg Shell een nieuwe voorzitter, Peter Voser. Amnesty stuurde hem het rapport over de Niger-delta en vroeg met aandrang schoon schip te maken in de getroffen regio. Het opruimen van de vervuiling en overleg met de lokale gemeenschap moeten een topprioriteit zijn. Als eerste stap vraagt Amnesty de voorzitter om tijdens de eerste 100 dagen van zijn mandaat de Nigeriaanse bevolking te informeren over de impact van de activiteiten van Shell op mens en milieu en om publiekelijk het engagement aan te gaan snel werk te zullen maken van de schoonmaak van de Niger-delta.

Wereldwijde schoonmaakacties

Het einde van de eerste 100 dagen van de heer Voser nadert met rasse schreden. Om Amnesty's eisen extra kracht bij te zetten veegden tientallen activisten symbolisch de stoep schoon voor het Brussel hoofdkantoor van Shell. De werknemers kregen een exemplaar van het Amnesty-rapport over de Niger-delta toegestopt.

Ook in Nederland, Canada, Engeland, Italië en Zweden voeren leden en sympathisanten van Amnesty vergelijkbare acties om Shell op te roepen schoon schip te maken in de Niger-delta. In Frankrijk en Zwitserland vonden eerder al dergelijke acties plaats.

hier niet op duwen