VN: zorg voor wapenembargo en internationale waarnemers in Gaza/Israël

VN: zorg voor wapenembargo en internationale waarnemers in Gaza/Israël

Persbericht

Nu het conflict tussen Israël en Palestijnse gewapende groeperingen in Gaza escaleert, roept Amnesty op een international wapenembargo in te stellen en onmiddellijk internationale waarnemers te sturen.

Sinds 14 november zijn tientallen burgers uit Gaza en drie Israëlische burgers omgekomen. Volgens de VN, lokale mensenrechtenorganisaties en Amnesty International maken beide partijen in het conflict zich schuldig aan schendingen van het internationale humanitaire recht.

Amnesty International roept de VN op:

  • zo snel mogelijk internationale waarnemers naar zowel Gaza als Israël te sturen, die mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationale humanitaire recht kunnen onderzoeken, en onafhankelijke, onpartijdige analyses kunnen maken van schendingen begaan door beide partijen;
  • een internationaal wapenembargo af te kondigen voor Israël, Hamas en de Palestijnse gewapende groeperingen in Gaza. In afwachting van zo'n embargo dienen alle staten de handel in wapens en munitie met Israël, Hamas en de Palestijnse groeperingen te staken.

Burgerslachtoffers in Gaza

Volgens berichten van het Israëlische leger zou het sinds 14 november meer dan 1350 doelen in de Gazastrook hebben aangevallen. De Israëlische strijdkrachten hebben daarbij dichtbevolkte woongebieden, overheids-en mediagebouwen en huizen van families van de Palestijnse gewapende groeperingen aangevallen. Bij deze aanvallen vielen aan Palestijnse zijde doden en gewonden.

Afgelopen maandag waren er bij Amnesty 66 burgerslachtoffers van de aanvallen in Gaza bekend, onder wie zeventien kinderen en negen vrouwen. Volgens het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten zijn 622 burgers in Gaza gewond geraakt, onder wie 175 kinderen en 107 vrouwen. De meesten van hen zijn ernstig gewond.

Het aantal van burgerslachtoffers doet vragen rijzen over de mate waarin de Israëlische strijdkrachten voldoen aan hun verplichtingen om burgers te beschermen. Amnesty is bezorgd over het grote aantal burgerslachtoffers en geeft aan dat het erop lijkt dat de Israëlische strijdkrachten onnauwkeurige en buitenproportionele aanvallen hebben uitgevoerd.

Daarnaast landen sommigen van de Palestijnse raketten in eigen gebied waardoor het aantal burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde oploopt. Ook is Amnesty International bezorgd nadat rapporten vermelden dat de militaire tak van Hamas een burger vermoord heeft waarvan Hamas vermoedde dat deze samenwerkte met Israël.

Door het tekort aan geneesmiddelen worstelen de ziekenhuizen met de toevloed van gewonden. Volgens de Wereldgezondheisorganisatie hadden de ziekenhuizen reeds een tekort van 40% van de essentiële medicijnen. Deze defficiëntie werd veroorzaakt door de Israëlische blokkade, afgekondigd sinds juni 2007. Deze blokkade wordt systematisch veroordeeld door Amnesty International

Burgerslachtoffers in Israël

De Palestijnse gewapende groepen hebben sinds 14 november meer dan 1100 raketten op Israël afgevuurd. Het merendeel van deze raketten kan niet op een bepaald doelwit gericht worden. Bij deze onwettige aanvallen kwamen drie Israëlische burgers om het leven en raakten ten minste 51 mensen gewond. Het afvuren van deze ongeleide raketten brengt burgers in gevaar en is een schending van het internationale humanitaire recht.

Oproep internationale gemeenschap

Amnesty roept de internationale gemeenschap op beide partijen in het conflict erop aan te spreken de bescherming van burgers voorop te stellen en zich te houden aan het internationaal humanitaire recht.

'De stilte van sommige zeer invloedrijke staten is oorverdovend', zegt Ann Harrison, van Amnesty's Midden-Oosten en Noord-Afrika Programma.

Bovendien roept Amnesty alle staten op om de wapenhandel met Israel, Hamas en andere gewapende groeperingen in Palestina, te stoppen.

Oorlogsmisdaden conflict 2008-2009

Er is nog steeds geen verantwoording afgelegd voor de oorlogsmisdaden die alle partijen begingen in het conflict tussen Israël en Gaza in 2008-2009. Amnesty International heeft de Algemene Vergadering van de VN herhaaldelijk opgeroepen om de onderzoeksmissie, uitgevoerd na het conflict in 2008-2009, te verwijzen naar de agenda van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad zou zo de situatie kunnen doorsturen naar de aanklager van het Internationaal Strafhof die vervolgens een onderzoek zou kunnen instellen naar oorlogsmisdaden gepleegd aan beide zijden. 

Door het gebrek aan een onpartijdig en doeltreffend onderzoek naar misdaden gepleegd in het verleden bestaat het risico dat schendingen zich herhalen en dat slachtoffers van het huidige conflict geen toegang tot gerechtigheid en compensatie krijgen.