2 jaar conflict in Jemen: desastreuze gevolgen voor burgers

2 jaar conflict in Jemen: desastreuze gevolgen voor burgers

Persbericht

Op 25 maart is het twee jaar geleden dat de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië begon met luchtaanvallen op Jemen. Twee jaar conflict heeft desastreuse gevolgen voor de Jemenitische burgerbevolking. 

Al meer dan 4.600 burgers werden gedood en 8.000 gewond. Amnesty International herdenkt deze trieste verjaardag op donderdag 23 maart met een sereen rouwmoment aan de Saoedische ambassade in Brussel.

Ernstige schendingen

Alle strijdende partijen in Jemen schenden de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, ook de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De coalitie heeft meedogenloos luchtaanvallen uitgevoerd op burgers, ziekenhuizen en scholen en maakte gebruik van internationaal verboden clustermunitie.

De VS en het VK leverden al voor 5 miljard dollars wapens aan Saoedische coalitie. Zo werkten ze ernstige mensenrechtenschendingen in de hand. Ook de andere strijdende partijen pleegden veelvuldig inbreuken op het internationaal recht waarvoor burgers het gelag betaalden.

Herdenking van slachtoffers

Ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers organiseert Amnesty International donderdag een herdenkingsactie aan de Saoedische ambassade in Brussel. De mensenrechtenorganisatie plaatst enkele nepgrafzerken in de middenberm met daarop de namen van burgers die het leven lieten in Jemen tijdens het conflict. Aanwezigen dragen zwarte kledij en de actie wordt begeleid door rouwmuziek.

Internationale actie

Amnesty wil dat de internationale gemeenschap stappen onderneemt tegen dit burgerleed. Ernstige schendingen van het internationaal recht moeten grondig en onafhankelijk onderzocht worden en er mogen geen wapens meer geleverd worden aan de strijdende partijen zolang het risico bestaat dat deze gebruikt zullen worden voor het schenden van mensenrechten en het internationale humanitair recht.

hier niet op duwen