Spanje: Amnesty International herhaalt vraag tot vrijlating “Jordi’s”

Spanje: Amnesty International herhaalt vraag tot vrijlating “Jordi’s”

Actueel

Het is inmiddels een jaar geleden dat Jordi Sànchez en Jordi Cuixart werden gearresteerd. Fotis Filippou, europees adjunct-directeur van Amnesty International, reageert:

“De aanhoudende voorlopige hechtenis van Jordi Sànchez and Jordi Cuixart  kan niet worden gerechtvaardigd en we herhalen onze oproep om hen onmiddellijk vrij te laten. Volgens Amnesty International is deze aanhoudende detentie een disproportionele beperking van hun recht van vrije meningsuiting en het recht op vreedzame samenkomst.”

De Strafkamer van het hooggerechtshof heeft recent nog twee verzoekschriften voor hun vrijlating afgewezen. Het Spaans grondwettelijk hof heeft ook op minstens 3 momenten geweigerd om hun aanhouding voorlopig op te schorten.

“In plaats van de kans te grijpen om hun aanhouding te beëindigen hebben de autoriteiten beslist om dit onrecht in stand te houden” , zegt Fotis Filippou.

Volgens de informatie die beschikbaar is voor Amnesty International zijn de beschuldigingen tegen de twee mannen ongegrond en moeten ze bijgevolg worden ingetrokken.

Oproepen om te protesteren en zo legale politieacties te belemmeren, zou een strafbare openbare orde-overtreding kunnen zijn, als dit wordt bewezen. Het is echter geen ernstige misdaad, zoals opruiing of rebellie, wat straffen tot 10 en 30 jaar met zich meebrengt. Hen beschuldigen van deze ernstige misdrijven en hen een jaar lang opsluiten, is een disproportionele en excessieve inbreuk op hun recht op vrijheid van mening en vreedzame samenkomst.

Amnesty International herhaalt dat de rechten op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering garanderen dat individuen en middenveldorganisaties het recht hebben om hun opinie over het referendum en onafhankelijkheid in het algemeen uit te drukken, zowel individueel als collectief, ook in de context van openbare vergaderingen.

hier niet op duwen