Afbeelding
Rusland: Oezbeekse Ali Feruz vrij
Goed nieuws

Rusland: Oezbeekse Ali Feruz vrij

16 februari 2018

De Oezbeekse Ali Feruz is op 15 februari 2018 vrijgelaten. Hij werd in Rusland vastgehouden en dreigde te worden teruggestuurd naar Oezbekistan. Daar loopt hij het risico gemarteld en vastgezet te worden. Hoewel de rechter het uitzettingsbevel niet vernietigde, besloot ze wel dat Feruz Rusland mocht verlaten. Hij heeft onderdak gekregen in Duitsland. Amnesty voerde intensief actie voor Feruz’ vrijlating.

Op 22 januari 2018 besloot het opperste Gerechtshof van de Russische Federatie dat Ali Feruz niet mag worden uitgewezen naar Oezbekistan. De rechtbank in Moskou moest zich daarna verder over de zaak buigen en moest daarbij in ogenschouw nemen dat Duitsland had aangeboden Ali Feruz op te nemen. Amnesty bleef er bij de Russische autoriteiten op aandringen Feruz onmiddellijk vrij te laten en hem niet uit te zetten naar een land waar hij het risico loopt om gemarteld te worden.

Kans op marteling

De journalist van de Russische krant Novaya Gazeta en Amnesty-activist werd op 1 augustus 2017 in Moskou opgepakt door de Russische autoriteiten met het doel hem uit te zetten. Ali Feruz, die officieel Khudoberdi Nurmatov heet, ontvluchtte Oezbekistan in 2009, nadat hij gearresteerd en gemarteld werd door veiligheidstroepen. Zo probeerden ze hem te dwingen als informant te gaan werken. In 2011 kwam Feruz in Rusland terecht, waar hij herhaaldelijk asiel aanvroeg. De Russische autoriteiten weigerden echter om hem een vluchtelingenstatus te geven, ondanks het sterke bewijs dat hij in Oezbekistan slachtoffer zou worden van marteling en andere mensenrechtenschendingen. Naar alle waarschijnlijkheid vroegen de Oezbeekse autoriteiten om zijn uitlevering nadat Ali een kritisch artikel schreef over de Oezbeekse presidentsverkiezingen van 2016.

Europees Hof Mensenrechten

Een Russische rechter bepaalde kort nadat Feruz was opgepakt dat de uitzetting werd uitgesteld. Hij volgde daarmee de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat bepaalde dat Feruz niet mag worden uitgezet zolang het Hof zijn zaak behandelt. Feruz werd daarop vastgezet in een uitzettingsgevangenis in Moskou, hoewel hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Tijdens zijn detentie werd Ali Feruz mishandeld.

Lees ook

Meer nieuws