Rusland: kritische artsen steeds vaker aangepakt

Rusland: kritische artsen steeds vaker aangepakt

Persbericht

Tegen de Russische arts Tatyana Revva kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden nadat ze had geklaagd over het tekort aan beschermende middelen en andere problemen bij de corona-aanpak in haar ziekenhuis. Revva werkt op de intensive care-afdeling. Mogelijk wordt ze ontslagen.

Begin maart uitte ze haar zorgen bij de onafhankelijke vakbond voor artsen, Doktersalliantie. Ze stuurde een brief en een video, die ook openbaar gemaakt werd. Kort daarna nam het ziekenhuis disciplinaire maatregelen die volgens Revva ongegrond zijn en alleen maar zijn ingegeven vanwege haar kritiek op het ziekenhuis.

Valse beschuldiging

Ze maakte bekend dat ze binnen een maand twee berispingen kreeg en een schriftelijke waarschuwing. Ook moest Revva zes keer een schriftelijke verklaring geven over vermeende onregelmatigheden in haar werk. Ze zou het vertrouwen van een patiënt hebben geschaad. Het betreft haar vader die op de spoedeisende hulp behandeld werd vanwege een mogelijke hartaanval.

Mogelijk ontslag

Revva bezocht haar vader en kreeg een formele berisping omdat ze naar verluidt zijn patiëntendossier had moeten invullen ook al was ze niet zijn behandelend arts. In haar brief naar de vakbond en tijdens een gesprek met een journalist maakte Revva melding van dit incident. Ze heeft de persoonlijke gegevens of diagnose van haar vader niet bekendgemaakt en heeft daarom ook niet het vertrouwen van een patiënt geschonden. Desalniettemin is deze berisping de grond geworden voor de tuchtprocedure die tegen haar loopt en die kan leiden tot haar ontslag.

Al vaker represailles tegen medisch personeel

Er zijn in Rusland voortdurend meldingen van represailles waarmee gezondheidswerkers en mensenrechtenverdedigers worden geconfronteerd in het kader van de coronacrisis. Sommige activisten en klokkenluiders worden vervolgd omdat ze hun zorgen uitten over het tekort aan beschermende kleding, gebrek aan opleiding, lage lonen of onveilige arbeidsomstandigheden.

Boete voor arts Anastasia Vasilieva

Op 2 april werd Anastasia Vasilieva, arts en leider van de Doktersalliantie – de onafhankelijke vakbond voor medisch personeel – op gewelddadige wijze gearresteerd. Dat gebeurde nadat ze maskers en andere beschermende materialen bij een ziekenhuis had afgegeven. Ze had haar twijfels geuit over de aanpak van de coronacrisis door de Russische autoriteiten. Ze werd ’s nachts in het politiebureau vastgehouden en vervolgens beschuldigd van ‘ongehoorzaamheid aan de politie’ en kreeg een boete van 20 euro. In maart werd ze al een keer voor ondervraging opgeroepen in het kader van de nieuwe ‘nepnieuws’-bepalingen in de Russische wet.

Iedereen heeft recht op eerlijke informatie

''Druk op artsen, hen het zwijgen opleggen, is onacceptabel,'' zegt Natalia Prilutskaya van Amnesty International. ''Dit gaat niet alleen om de vrijheid van meningsuiting, die autoriteiten dienen te respecteren, of er nu een pandemie is of niet. Het punt is dat het beperken of verbergen van informatie met betrekking tot de volksgezondheid onacceptabel is, omdat dit de effectiviteit van de maatregelen om die volksgezondheid te beschermen bedreigt. Alle informatie over de pandemie en de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zouden waarheidsgetrouw en toegankelijk moeten zijn, zodat mensen toereikende maatregelen kunnen nemen om hun gezondheid te beschermen.''

Lees ook het artikel ‘Dokter Revva klaagde net iets te luid‘ in de NRC.

hier niet op duwen