Rusland: bescherm half miljoen gevangenen tegen coronavirus

Rusland: bescherm half miljoen gevangenen tegen coronavirus

Persbericht

Amnesty International roept de Russische autoriteiten op vergaande maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus onder gevangenen en gedetineerden tegen te gaan. In het land worden 519.600 mensen gevangengehouden. Van hen zijn zeker 9.000 mensen ouder dan 60 jaar van wie velen een slechte gezondheid hebben.

"De staat van het Russische strafsysteem – met overvolle gevangenissen, een slecht ventilatiesysteem, onvoldoende sanitaire voorzieningen en ontoereikende medische zorg – stelt gevangenen bloot aan een groter risico op besmettelijke ziektes. Als de autoriteiten er niet in slagen snel de nodige beschermingsmaatregelen te nemen, kan het coronavirus er meedogenloos toeslaan," zegt Natalia Prilutskaya van Amnesty International.

Reduceer gevangenispopulatie

Veel gevangenen hebben een slechte gezondheid en zitten in strafkampen ver van huis en ver van ziekenhuizen. Om een ramp te voorkomen, roept Amnesty de Russische autoriteiten op te bekijken hoe de gevangenispopulatie gereduceerd kan worden. Dat zou kunnen door gedetineerden vrij te laten, met name mensen die in voorlopige hechtenis zitten en mensen die een slechte medische conditie hebben.

Verbeter vervoer van gevangenen

Sommige aspecten van het Russische strafsysteem verhogen de kans op besmetting met het coronavirus. Een voorbeeld is de manier waarop gevangenen worden vervoerd. Ze zitten dicht opeengepakt in slecht geventileerde treincoupés, zonder licht, water of sanitaire voorzieningen. Vaak leggen ze honderden kilometers af naar afgelegen strafkolonies, waardoor de gevangenen soms weken in de trein zitten.

Heroverweeg voorlopige hechtenis

Volgens de recentste cijfers zitten 97.000 gedetineerden onder slechte omstandigheden in voorlopige hechtenis. Dat is bijna 19 procent van de Russische gevangenispopulatie. Nu alle rechtszaken zijn uitgesteld, moeten ze nog langer vastzitten.

"Er moet dringend een grondige herziening plaatsvinden van alle beslissingen op basis waarvan verdachten in bewaring worden gehouden," zegt Prilutskaya. "We herhalen ook onze oproep tot vrijlating van alle gewetensgevangenen – mensen die uitsluitend zijn gevangengezet voor de vreedzame uitoefening van hun mensenrechten. Zij hadden überhaupt niet mogen worden opgesloten."

Achtergrond

Het verlenen van gezondheidszorg aan gedetineerden is een verantwoordelijkheid van de staat. Voor gevangenen moeten dezelfde normen voor gezondheidszorg gelden als voor andere leden van de samenleving. Alle detentiefaciliteiten moeten zijn uitgerust met ontsmettingsmiddelen en andere voorzieningen waar gedetineerden en het personeel gebruik van kunnen maken. Ook moet er stromend water zijn. Gevangenen mogen nu minder bezoek ontvangen van familie en advocaten, wat schadelijk kan zijn voor hun geestelijke gezondheid. Daarom moeten zij via alternatieve communicatiemiddelen contact kunnen onderhouden met de buitenwereld.

Lees meer over gedetineerden en het coronavirus.