Nieuwe voorzitter voor Amnesty International Vlaanderen

Nieuwe voorzitter voor Amnesty International Vlaanderen

Goed nieuws

Hilde Stals (1971) werd door de Algemene Vergadering van Amnesty International Vlaanderen gekozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

De afgelopen vier jaar vervulde Hilde Stals bij Amnesty International Vlaanderen de functie van covoorzitter naast voorzitter Rik Vereecken.

Amnesty International Vlaanderen is aftredend voorzitter Rik Vereecken bijzonder dankbaar voor zijn gedreven inzet. Tijdens zijn vier jaar durende voorzitterschap werkte hij intensief mee aan de realisatie van een omvangrijk groeiplan voor Amnesty International Vlaanderen. Zowel financieel als op vlak van supportersaantallen heeft de mensenrechtenbeweging grote stappen gezet.

Nieuwbakken voorzitter Hilde Stals heeft al een veelzijdig parcours gelopen bij Amnesty International. De Limburgse richtte een schrijfgroep op in haar middelbare school in Bree en ook tijdens haar universitaire studies in Leuven organiseerde ze mensenrechtenacties. Hilde legde zich de afgelopen jaren vooral toe op het internationale beleid van Amnesty. Ze vertegenwoordigde Amnesty Vlaanderen meermaals op internationale Amnesty-fora zoals de globale algemene vergaderingen.

“Als activist ben ik niet alleen geïnteresseerd in het internationale luik van onze beweging. Ik wil onze beweging ook in Vlaanderen verder uitbouwen en werken aan een meer actieve participatie van onze leden in de besluitvorming. Gendergelijkheid, diversiteit en betrokkenheid van jongeren zie ik als belangrijke speerpunten van mijn voorzitterschap”, zegt Hilde Stals, voorzitter Amnesty International.

Hilde studeerde rechten en internationale politiek in Leuven en Antwerpen. Ze was werkzaam in de uitgeefsector en een sociale huisvestingsmaatschappij. Sinds 2015 staat ze aan het hoofd van de juridische dienst van Thuishulp.

hier niet op duwen