Fake news en misbruik logo

Fake news en misbruik logo

Actueel

Er circuleert momenteel beeldmateriaal waaruit zou moeten blijken dat Amnesty International tot actie oproept in verband met het gerechtelijk onderzoek naar Dries Van Langenhove. Amnesty International Vlaanderen wenst zeer nadrukkelijk te verduidelijken dat zij geen enkele actie hieromtrent geïnitieerd heeft en dat zij niet de ontwerper is van het beeldmateriaal. Amnesty International distantieert zich volkomen van deze afbeeldingen en actie en aanvaardt niet dat haar logo en naam misbruikt worden. We bekijken nog welke verdere stappen het meest gepast zijn.

Bedankt voor het veelvuldig rapporteren hierover aan ons. We waarderen de hulp en de bezorgheden over onze reputatie.  

hier niet op duwen