Aanbevelingen VN-rapporteur over Belgisch antiterreurbeleid moeten opgevolgd worden

Aanbevelingen VN-rapporteur over Belgisch antiterreurbeleid moeten opgevolgd worden

Persbericht

Van 24 tot en met 31 mei heeft de VN Speciale Rapporteur voor de bescherming van mensenrechten in de strijd tegen terrorisme, Fionnuala Ní Aoláin, een bezoek gebracht aan België. Tijdens haar bezoek heeft ze het Belgische antiterreur- en antiradicaliseringsbeleid grondig onder de loep genomen. Ze heeft haar voorlopige bevindingen overgemaakt aan de regering.

Amnesty International onderschrijft de aanbevelingen van de Speciale Rapporteur en hoopt dat de regering deze kans aangrijpt om het antiterreurbeleid beter in lijn te brengen met de mensenrechten.

“België krijgt een schouderklopje maar ook een paar tikken op de vingers, en dat strookt ook met onze bevindingen,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Zo wijst de Speciale Rapporteur er terecht op dat de slachtoffers van terreurdaden nog steeds niet worden behandeld zoals dat moet. Slachtoffers hebben recht op een waardige behandeling, hulp en begeleiding en een veel snellere schadeloosstelling. Op dit punt is er nog werk aan de winkel.

“Ook de omstandigheden waarin geradicaliseerde gevangenen worden vastgehouden zijn bijzonder zorgwekkend. Tot slot zegt de Speciale Rapporteur net als Amnesty dat er nood is aan beter toezicht op hoe de vele maatregelen worden uitgevoerd. Dat is een probleem omdat zo te weinig geweten is of maatregelen werken, nodig zijn en met respect voor de mensenrechten worden uitgevoerd.”